Historia najstarszego kościoła rzymskiego

Najstarszy kościół rzymski wzniesiono około 330 r. w miejscu, gdzie został zamęczony św. Piotr. Budowla ta stała się tak sławna, że powielano ją w całej Europie. Stanowiła naśladownictwo hal, w których w czasach rzymskich zbierały się sądy -stąd jej nazwa (łac. basilica). Bazylika miała półkoliste zwieńczenie, tzw. apsydę, pod którą zasiadała rada miejska (magistrat). Chrześcijanie apsydę oraz miejsce bezpośrednio przed nią, tzw. prezbiterium, przeznaczyli do odprawiania ceremonii religijnych.

 

W bazylikach chrześcijańskich były również nawy boczne, oddzielone od nawy głównej rzędem kolumn. W wiekich bazylikach przed prezbiterium dodatkowo znajdowała się nawa poprzeczna, tzw. transept, biegnący w poprzek osi głównej. Nadawał on świątyni kształt krzyża łacińskiego. Ten symbol męki Chrystusa stał się popularnym motywem w architekturze chrześcijańskiej. W całej Europie zaczęto wznosić kościoły złożone z prezbiterium (zwykle bez apsydy), nawy, naw bocznych oraz transeptu.

Najważniejsze wartości chrześcijan

bible-collage-1389725-mDla chrześcijan najważniejsza jest miłość do Boga i do innych ludzi. Przykład, jaki dał swoim życiem Jezus, nakazuje troszczyć się o drugiego człowieka. Chrześcijanie wierzą, że poprzez dobre uczynki  i miłosierdzie  zbliżają się do Boga. Wzorem dla nich jest Jezus, którego życie przedstawia Pismo Święte, a formą rozmowy z Bogiem – modlitwa.

 

W niedzielę i święta chrześcijanie udają się na modły do kościołów lub kaplic. Niedziela jest dniem świętym, ponieważ tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Pewna grupa chrześcijan nie chodzi do kościoła, ale wierzy w Boga i stara się żyć zgodnie z jego przykazaniami. Chrzest w wodach morskich na Bahamach. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa wodą z rzeki; wielu chrześcijan kultywuje tę tradycję, wykorzystując wodę mórz, jezior i rzek.

Historia chrześcijaństwa

Pierwszym cesarzem, który przyjął nauki Chrystusa, był Konstantyn Wielki. Uznał on chrześcijaństwo w 313 r. i zakazał prześladowań jego wyznawców. Stolicą Kościoła zachodniego został Rzym, wschodniego – Konstantynopol (wówczas Bizancjum, dziś Stambuł). Dzięki zakonnikom greckim chrześcijaństwo dotarło też do Rosji, gdzie w 988 r. zyskało status religii państwowej. Kościoły chrześcijańskie pojawiły się również w Afryce Północnej, leżącej wówczas w granicach imperium rzymskiego.

 

Setki lat późnej, w XV w., kupcy oraz misjonarze z Europy zaczęli krzewić chrześcijaństwo w innych regionach Czarnego Lądu; dziś znajduje się tam wiele niezależnych Kościołów afrykańskich. W Ameryce Południowej, poczynając od XVI w. religię rzymskokatolicką szerzyli żołnierze hiszpańscy i portugalscy. Do Ameryki Północnej w XVII stuleciu dotarł wraz z ojcami pielgrzymami protestantyzm.

Historia życia Jezusa

cross-in-the-woods-perspective-2-1373042-mUrodził się w rodzinie żydowskiej. Jak wielu przed nim proroków żydowskich, krytykował rozwiązły styl życia możnych i bogatych. Jego nauki przyciągały tłumy, tym bardziej że Jezus dokonywał też cudów, m.in. uzdrawiał chorych. Szybko zaczęto uważać go za kogoś więcej niż tylko proroka. Wielu sądziło, że jest żydowskim Mesjaszem (z greckiego Chrystusem) – pomazańcem bożym. Nie podobało się to rzymskim namiestnikom oraz wspierającym Rzymian saduceuszom, czyli członkom konserwatywnego stronnictwa religijno-politycznego. Obawiano się, że zechce on stanąć na czele armii sprzeciwiających się obcej władzy.

 

Rzymianie wraz z saduceuszami pojmali Jezusa. Postawiony przed sanhedrynem, został skazany na śmierć, a wyrok zaaprobował rzymski namiestnik Poncjusz Piłat. Jezusa ukrzyżowano. Chrześcijanie wierzą, że nie tylko był on prorokiem i oczekiwanym Mesjaszem, ale również w to, że na trzeci dzień po śmierci zmartwychwstał, opuszczając grób, w którym go pochowano. Mógł to uczynić jedynie jako Bóg, który tak ukochał ludzi, że zszedł między nich, by dzielić z nimi ich troski i cierpienia. Chrześcijanie są przekonani, że śmierć Jezusa stanowiła formę odkupienia za grzechy ludzi na ziemi.

Czym są klify?

Klify to strome skaliste ściany, które powstają wówczas, gdy lodowiec lub szybko płynąca rzeka wetnie się w podłoże. Tworzą się również tam, gdzie fale morskie podmywają podstawę nieco wznoszącej się linii brzegowej. Wyżej leżące warstwy skalne obrywają się wtedy, tworząc pionowe lub niemal pionowe ściany. Najwyższe klify na świecie można obejrzeć na Hawajach (prawie 1005 m).

 

Podobnie imponujące urwiska powstały w następstwie erozyjnej działalności rzeki Kolorado (USA), która na terenie stanu Arizona wyżłobiła Wielki Kanion. Jego głębokość sięga miejscami 1615 m, ale ściany są raczej kompleksem klifów, nie zaś pojedynczym pionowym urwiskiem. Najwyższy klif na atlantyckim wybrzeżu Europy znajduje się na wyspie Achill w Irlandii.