Miejsce spotkań chrześcijan

catedral-menor---curitiba-1429272-2-mKościół to “dom boży” – tak się określa budowle sakralne, w których gromadzą się chrześcijanie na modlitwy. Wyraz “Kościół” (pisany wielką lub małą literą) oznacza również wspólnotę chrześcijańską na całym świecie. Chrześcijanie mogą się modlić w dowolnym miejscu. Pierwotnie spotykali się w prywatnych domach, a i dziś jeszcze wielu woli taką formę modlitwy.

 

Pierwsi chrześcijanie w starożytnym Rzymie, w obawie przed cesarskimi prześladowaniami, modlili się w podziemnych grobowcach zwanych katakumbami. Zaniechali tego, gdy w IV w. cesarstwo uznało ich religię. Wówczas przystąpili do wznoszenia kościołów, często w pobliżu miejsca pochówku świętych. Współczesny kościół w Ronchamp (Francja), zaprojektowany przez Le Corbusiera. Wyrazisty dach przypomina muszlę kraba, którą architekt znalazł na plaży.

Czym jest msza święta?

Msza święta, podczas której wierni oczyszczeni z grzechów mogą przyjąć Komunię Świętą, ma przypominać ostatnią wieczerzę, którą Jezus spożył wraz ze swymi uczniami – apostołami. Najważniejszą częścią mszy jest przeistoczenie; potem wierni przyjmują hostię (a niekiedy też wino).

 

Komunia stanowi jeden z sakramentów -znaków łaski i przynależności do Kościoła, podobnie jak chrzest i małżeństwo. Chrześcijanie obchodzą wiele uroczystości i świąt związanych z życiem Jezusa, np. Boże Narodzenie, Wielki Piątek, Wielkanoc (ukrzyżowanie oraz zmartwychwstanie). Odbywają też pielgrzymki do miejsc związanych z jego życiem, takich jak Jerozolima czy Betlejem, oraz z życiem świętych.

Najważniejsze wartości wyznawane przez chrześcijan

inri-1438265-mJezus nauczał, dając przykład własnym życiem pełnym miłości i poświęcenia dla innych. Nawet, gdy już umierał na krzyżu, modlił się jeszcze do Boga, by wybaczył jego oprawcom. Swoich wyznawców przekonywał, że nieważne są dobra doczesne – liczy się tylko miłość do Boga i bliźniego. Chrześcijanie wierzą, że Bóg jest jak kochający ojciec, który opiekuje się swymi dziećmi, a ci, którzy w niego wierzą, zaznają szczęścia w życiu ziemskim, po śmierci zaś w niebie.

 

W wielu przypowieściach Jezus mówił o królestwie bożym. Opisywał je w sposób alegoryczny i metaforyczny, porównując do bujnej rośliny, która wyrosła z maleńkiego ziarenka gorczycy; do cennej perły; przedstawiając j e jako coś wymagającego wysławiania i czczenia. Zaproszenie do królestwa jest niczym zaproszenie na przyjęcie. Aby się tam dostać, trzeba żyć zgodnie z nakazami wiary i w miarę możliwości czynić pożytek z posiadanych talentów.

Odłamy chrześcijaństwa

Obecnie istnieją trzy główne odłamy chrześcijaństwa: prawosławie, rzymski katolicyzm oraz protestantyzm. Prawosławie dominuje na Bałkanach oraz w Rosji, a jego tradycje są osadzone bezpośrednio w korzeniach chrześcijaństwa. Ważnym ośrodkiem Kościoła wschodniego był Konstantynopol (Bizancjum). Z upływem stuleci obrządek wschodni coraz bardziej różnił się od zachodniego; doprowadziło to w 1054 r. do tzw. schizmy, czyli ostatecznego rozłamu tych Kościołów.

 

Kościół wschodni odrzucił autorytet papiestwa oraz formułę credo (chrześcijańskiego wyznania wiary). Łatwo dostrzegalnym wyróżnikiem prawosławia jest barwna i majestatyczna liturgia. W cerkwiach prawosławnych pełno jest ikon -malowanych w szczególnej manierze wizerunków Jezusa, jego matki Marii oraz świętych. Ludzie wierzą, że obrazy te mają moc czynienia dobra, przelewania łaski bożej na wiernych. Wyznawcy prawosławia oddają ikonom cześć, paląc przed nimi świece i składając na nich pocałunki.

Pierwsze przekazy o chrześcijaństwie

peace-965692-mPierwsze pisane przekazy o chrześcijaństwie to listy św. Pawła, adresowane do Koryntian, Efezjan, Rzymian i mieszkańców innych regionów śródziemnomorskich. Cztery Ewangelie przedstawiające fakty z życia Jezusa oraz jego nauki nazwano od imienia ich autorów ewangeliami według świętych: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Spisano je w okresie, gdy wymierało pierwsze pokolenie wyznawców Chrystusowych, około 65 r.

 

Prawdopodobnie Marek uzyskał wiele informacji od św. Piotra, Łukasz zaś od św. Pawła, któremu towarzyszył w wędrówkach. Dzieje Apostolskie opowiadają o tym, jak chrześcijaństwo przekroczyło granice Palestyny i przez Grecję oraz inne kraje śródziemnomorskie dotarło do Rzymu. Stopniowo wiara ta upowszechniła się w całym imperium rzymskim, mimo iż pierwsi jej wyznawcy byli prześladowani, a niektórzy ponieśli nawet śmierć, ku uciesze rzymskiej gawiedzi.