Przygotowania do małżeństwa

Sakrament małżeństwa należy do katalogu sakramentów świętych, który nie musi być przyjęty przez każdego. Bóg kieruje ludzi na różne drogi i ścieżki życiowe. Dla jednych pisane jest życie wspólnie z drugim człowiekiem, czyli właśnie życie w małżeństwie, innym pisane jest raczej życie w samotności lub też życie w stanie duchownym lub misyjnym. Sakrament małżeństwa mogą przyjąć osoby ochrzczone, które uprzednio otrzymały sakrament chrztu świętego oraz sakrament bierzmowania. Są to dwa podstawowe wymogi, jakie muszą być spełnione, aby sakrament małżeństwa był ważny. Małżeństwo może być zawarte wyłącznie przez dwie osoby odmiennych płci, a więc przez kobietę i przez mężczyznę. Sakramentu małżeństwa udziela ksiądz w kościele lub w kaplicy. Z uwagi na to, że Polska podpisała porozumienie o współpracy z Watykanem w zakresie wiary katolickiej, w Polsce zawierane są dzisiaj śluby konkordatowe. Dzięki temu nie ma potrzeby zawierania związku małżeńskiego oddzielnie w kościele a oddzielnie w urzędzie stanu cywilnego. Jest to szczególnie wygodne nie tylko dla samej pary młodej ale również dla zgromadzonych gości i dla księży. Sakrament małżeństwa jest poprzedzony określonego rodzaju przygotowaniami. Przygotowania te to przede wszystkim nauki przedmałżeńskie, do jakich musza przystąpić narzeczeni. Konieczne jest również uprzednie wyspowiadanie się przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Podczas ceremonii zaślubin wypowiada się słowa przysięgi małżeńskiej.

Małżonkowie ślubują sobie wzajemnie wierność, miłość oraz uczciwość małżeńską. Podczas wypowiadania słów przysięgi dłonie małżonków są związane symbolicznym węzłem. Oczywiście każdy kto przygotowywał się do małżeństwa wie że może to być bardzo ciekawa przygoda. Zwłaszcza jeżeli tak jak ja traficie na warsztaty na wyjeździe, gdzie będziecie mogli przygotowywać się w spokoju. Ja po obowiązkowych spotkaniach w kościele pojechałem z żoną do klasztoru. Tam odbywały się przez trzy dni cykle wykładów. Było to wspaniałe przeżycie i generalnie polecam każdemu. My co prawda byliśmy ze sobą długo jednak dla nowych par spotkanie takie może być bardzo przydatne.

Zielonoświątkowcy

Na świecie istnieje setki rożnych wyznań i wierzeń. Większość religii, z jakimi ma się do czynienia w dzisiejszych czasach to religie monoteistyczne, które przewidują wiarę w jednego tylko boga. Najbardziej rozpowszechnionymi religiami na całym świecie jest islam oraz chrześcijanizm. Wbrew pozorom każda z tych religii ma ze sobą bardzo wiele wspólnego. Okazuje się ponadto, że bardzo popularną i powszechną religią w Polsce jest religia, której wyznawcy są określani, jako zielonoświątkowcy. Jak się okazuje bardzo charakterystyczną cechą tego wyznania jest konieczność chodzenia po domach osób, które nie należą do wspólnoty zielonoświątkowej, po to aby nakłonić inne osoby do przystąpienia do wiary zielonoświątkowej. Wyznawcy tej religii również gromadzą się w swoich sanktuariach, gdzie podczas wspólnej modlitwy i rozważań oddają się rozmyślaniom nad istotą współczesnego świata, jaką jest Bóg.

Charakterystyczne są również zwyczaje zielonoświątkowców. Choć dla niektórych może się to wydawać bardzo dziwne to właśnie zielonoświątkowcy nie uznają przetaczania krwi. Jedynie w wyjątkowych i naprawdę bardzo ekstremalnych wyznawcy owej religii mogą wyrazić zgodę na transfuzje ich krwi. Nauczanie zielonoświątkowców, które jest skierowane do nie wyznawców tej wiary, ma na celu poszerzenie grona wyznawców, a tym samym zwiększenie grona osób, które będą mogły być w przyszłości zbawione. Zgodnie z wiarą zielonoświątkowców jedynie pewien określony krąg ludzi na ziemi zostanie zbawiony, a liczba osób, które mogą doznać łaski zbawienia jest ściśle ograniczona. Dlatego też należy czym prędzej dołączyć do tej wspólnoty religijnej. Podczas uczestnictwa w zajęciach rekolekcyjnych można zgłębić tajniki wiary i oddać się rozważaniom nad istotą wiary i nad jej sensem. W religii chrześcijańskiej rekolekcje są organizowane również jako rekolekcje stacjonarne. W kościołach w okresie wielkiego postu oraz w okresie adwentu, czyli radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela, odbywają się krótkie, zwykle godzinne spotkania.

Kult Matki Boskiej

Religia chrześcijańska w dużej mierze jest poświęcona kultowi Matki Boskiej. Matka Boska jest uważna za kobietę świętą która urodziła Jezusa Chrystusa. Maryja, matka Jezusa Chrystusa była zwykłą kobietą, która urodziła Jezusa Chrystusa, który uważany jest w religii chrześcijańskiej za syna Bożego. Matce Boskiej poświęcone jest w religii chrześcijańskiej bardzo wiele uwagi. Kult jej jest bardzo silny i wciąż się umacnia. Na trenie Polski istnieje kilka dużych sanktuariów i miejsc świętych, które są poświęcone kultywowaniu wiary w świętość Matki Boskiej. Maryja w przeciwieństwie do Jezusa Chrystusa jest uważana za człowieka, a nie za Boginię. Matka Boska została wzięta do nieba, a nie jak to miała miejsce w przypadku Jezusa Chrystusa sam wstąpiła do nieba. Największym sanktuarium Matki Boskiej w Polsce jest sanktuarium Matki Boskiej w Częstochowie. Matka Boska częstochowska została szczególnie umiłowana przez papieża Jana Pawła II, który wielokrotnie modlił się do niej i oddał się pod jej opiekę. W kościele katolickim obchodzi się bardzo wiele świąt maryjnych. Najbardziej popularne są przede wszystkim nabożeństwa majowa, na których wielbi się i wysławia Matkę Boską. Drugim obok sanktuarium częstochowskiego miejscem, gdzie kultywuje się wiarę w Matkę Boską jest sanktuarium na Jasnej Górze. Jest ona powszechnie znane nie tylko w Polsce, ale również na całym świcie. Poszczególne parafie również są parafiami pod wezwaniem Matki Boskiej. Katolicyzm na świeci zna wiele innych sanktuariów maryjnych, w tym przede wszystkim Sanktuarium w Fatimie, gdzie Matka Boska ukazała się trojgu dzieciom, które za jej sprawą zostały później uznane za osoby święte.

Dla wielu osób Matka Boska to nie tylko święta osoba, jednak również bardzo ważna postać w życiu. My jako Polacy bardzo często wznosimy modły do Matki Boskiej i jest to oczywiście z naszego punktu widzenia jak najbardziej uzasadnione. Zwłaszcza w sanktuarium na Jasnej Górze można odczuć jak wielką czcią i szacunkiem jest otoczona Matka Boska w naszym kraju.

Nauka religii

Polska jest krajem, w który ponad dziewięćdziesiąt procent wszystkich obywateli deklaruje się jako wyznawcy katolicyzmu. Z uwagi na to nauka religii jest powszechna w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Osoby, które wyznają inną religię niż katolicyzm, zamiast lekcji religii uczęszczają na lekcje etyki. Zazwyczaj lekcje religii w Polsce są prowadzone przez katechetów. Często bywa jednak również tak, że lekcje religii są prowadzone również przez księży, którzy należą do parafii na trenie, której znajduje się dana szkoła. Podczas lekcji religii dzieci i młodzież poznają poszczególne Testamenty oraz uczą się modlitw i pieśni religijnych. Szczególnie popularna do zgłębiania na lekcjach religii jest Ewangelia według świętego Łukasza, która jest uważna za najbardziej przystępną i najbardziej zrozumiałą. Powszechnie przerabia się również Ewangelię według Świętego Jana. Lekcja religii to jednak nie tylko zgłębienie tajników ewangelii. Podczas lekcji uczniowie uczą się również historii kościoła.

Lekcje religii służą również jako przygotowanie do sakramentów świętych. W tym szczególności, jako przygotowanie do sakramentu Komunii Świętej oraz do sakramentu bierzmowania, który jest uważany jako sakrament dojrzałości religijnej. Osoby, które są bardzo wierzące oprócz samych lekcji religii mogą również uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, które są organizowane przez poszczególne parafie. Szczególnie popularne są tzw. oazy, które działają przy parafii. Podczas spotkań oazowych można uczyć się pieśni religijnych oraz barć udział w rożnego typu szczytnych przedsięwzięciach charytatywnych, takich, jak w szczególności zbiórki pieniędzy na różnego typu cele. Dzieci i młodzież, które biorą udział w zajęciach oazy bardzo często uczestniczą w wyjazdach i pielgrzymkach do miejsc świętych.