Kościół miejscem spotkań

christus-kirche-495729-mKościół jest miejscem spotkań chrześcijan, określany jako dom Boży, choć nie od zawsze tam modlili i spotykali się wierni. Na początku, pierwsi chrześcijanie bojąc się cesarskich prześladowań, spotykali się w podziemnych grobowcach, zwanych katakumbami. Dopiero w IV wieku zaczęli wznosić kościoły, gdyż cesarstwo uznało ich religię. Budowle te, najczęściej stawiane były w pobliżu pochowku Świętych. Na taki budynek składa się : kruchta, korpus nawowy, transept, prezbiterium z apsydą, zakrystia i kaplicę. Nad kruchtą lub w przedniej górnej części nawy głównej mieści się zwykle chór muzyczny.

 

Często składowymi częściami kościołów są wieże oraz sygnaturki. Główne elementy wyposażenia kościoła to : ołtarze, ambona, stalle, chrzcielnica i konfesjonały. Kościół w znaczenie świątyni, to budynek przeznaczony do celów sakralnych. Odprawia się w nim Msze Św., nabożeństwa, sprawuje się w nim sakramenty oraz modlitwy. Podczas konsekracji , dokonywanej przez biskupa kościół otrzymuje wezwanie czyli imię patrona świątyni – świętego, Matki Boskiej lub związane z Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym czy Świętą Trójcą.

Czym jest rezurekcja?

Rezurekcja jest to uroczyste nabożeństwo w Kościele Katolickim, połączone z procesją. Jego celem jest obwieszczenie wszystkim, uroczystej nowiny jaką jest Zmartwychwstanie Jezusa. Rezurekcja odprawiana jest w niedzielę, w pierwszy dzień świąt o 6 rano. Dawniej odbywała się ona w Wielką Sobotę o północy. Wielu księży uważa, że to właśnie w sobotę powinna się ona odbywać, bo wtedy na liturgii Wigilii Paschalnej śpiewane jest Alleluja, co oznacza wesołą nowinę.

 

Problemem mogłaby jedynie być długość tego wydarzenia i wierni mieliby problem z fizycznym wytrzymaniem tylu godzin w kościele. Stąd zróżnicowanie i podział na msze rezurekcyjne w sobotę i w niedzielę i co ciekawe różnią się wtedy obrzędy odprawiane na takowej mszy. W Polsce, najczęściej odbywają się one jednak w Wielką Niedzielę i msza trwa około dwóch godzin i zakończona jest schowaniem Najświętszego Sakramentu do Tabernakulum a zgromadzony lud może śpiewać antyfonę lub inną chwalebną pieśń na cześć Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Znaczenie krzyża

tower-and-cross-700543-mJako chrześcijanie szanujemy i czcimy z należytą godnością wszystkie symbole naszej wiary, aczkolwiek krzyż ma dla nas szczególne znaczenie. Ogromne znaczenie ma w tym wypadku ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, który wcześniej okrutnie biczowany musiał nieść na swoich barkach ciężką belkę na której został później ukrzyżowany. Poprzez krzyż i mękę Jezus odkupił świat. Dlatego właśnie dla chrześcijan krzyż stał symbolem zwycięstwa nad śmiercią.

 

Ma on również ogromne znaczenie w życiu codziennym, ponieważ każdy dzień zaczynamy i kończymy znakiem krzyża poprzedzającym codzienną modlitwę. Używając znaku krzyża, przyznajemy się do wiary w Jezusa i do przynależności do jego wiary. Dla chrześcijan krzyż ma znaczenie wyjątkowe i święte, który z jednej strony symbolizuje znak cierpienia, męki, bólu i tortury. Z drugiej jednak strony stanowi znak o miłości i poświęceniu. Podsumowując, można stwierdzić, że krzyż zawsze był i będzie towarzyszył religii chrześcijańskiej i będzie jednym z najważniejszych symboli katolików. Spotkać go można wszędzie : w szkołach, w sądach, w sejmie czy nawet w Auschwitz.

Czym jest bierzmowanie?

Bierzmowanie, sakrament którego istotą jest przekazanie Ducha Świętego, przekazanie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. W Kościele rzymsko-katolickim bierzmowanie odgrywa rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym. Udzielenie tego sakramentu, jest zarezerwowane dla biskupów, którzy są szafarzami tego sakramentu. Tylko w razie niebezpieczeństwa śmierci, sakramentu tego może udzielić każdy ksiądz i proboszcz.

 

Bardzo ważną osobą na bierzmowaniu jest świadek, który świadczy o umocnieniu wiary bierzmowanego, kładąc prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego. Świadkami nie mogą być osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa oraz niewierzące i niepraktykujące. Wspomniany Sakrament wiele już stracił i jest niedoceniany oraz zaniedbywany. Bierzmowanie jest naturalną kontynuacją przyjętego chrztu i tego wszystkiego, co stało się udziałem człowieka przyjmującego ten sakrament. Sakrament ten, czyni nas nowymi ludźmi wyznacza nam nowe zadania.

Czym jest msza święta?

church-1334362-mMsza Święta jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest bezkrwawą ofiarą, w czasie której kapłan przemienia dary ofiarne tzn. chleb i wino, w ciało i krew Chrystusa. Ponieważ, Msza Św. Jest nie tylko prawdziwą ale i jedyną miłą Bogu ofiarą nawiązującą stosunek z Bogiem w niebie, ludzi na ziemi. Dlatego chrześcijanie uważają że, trzeba jej słuchać i w niej uczestniczyć, jeśli się nie chce odejść od Boga i zatracić z nim związku.

 

Od początku istnienia Kościoła znane jest pojęcie lub inaczej zwyczaj zamawiania intencji mszalnych. Zarówno można je zamówić w intencji zmarłych jak i żyjących z okazji urodzin, rocznicy i innych okazji. Coraz bardziej popularne jest zamawianie w intencji spełnienia i pomyślności naszych działań i starań, na przykład o zdanie egzaminu, znalezienie pracy czy spokój w rodzinie. Zamawianie intencji mszalnych stanowi dowód wiary w prawdziwą obecność Jezusa i łaski z tego faktu płynące. Dlatego udział we Mszy Świętej jest tak ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła jak i każdego chrześcijanina.

Kim byli Apostołowie?

Apostołowie – kiedy Jezus był na ziemi, było ich dwunastu nazywanych uczniami. Dwunastu apostołów naśladowało Jezusa było przez niego szkolonych. Po swoim zmartwychwstaniu i wniebowzięciu , Chrystus posłał ich aby byli Jego świadectwem. Od tego okresu zostali nazywani apostołami. Jednakże nawet gdy Jezus przebywał jeszcze między nimi, terminy ”uczniowie” oraz ”apostołowie” były zamiennie używane.

 

Apostołami byli : pierwszy Szymon zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten któy go zdradził. Tychże dwunastu uczniów było zwykłymi ludźmi, których Bóg użył w niesamowity sposób. Pośród dwunastu był, rybak, poborca podatkowy czy rewolucjonista. Ewangelie opowiadają o ciągłych upadkach, zmaganiach i zmaganiach tych dwunastu mężczyzn, którzy podążali i naśladowali Jezusa Chrystusa. Po tym jak okazał im się Jezus, głosili jego ewangelię we wszystkich narodach.

Sakrament małżeństwa

hand-in-marriage-1422245-mSakrament Małżeństwa – wbrew powszechnej opinii, to nie kapłan, lecz małżonkowie udzielają sobie tego sakramentu w obecności kapłana. Ksiądz przyjmuje zgodę kobiety i mężczyzny na zawarcie małżeństwa i udziela im błogosławieństwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez Boga.

 

Jak twierdzą chrześcijanie to Chrystus uznał małżeństwo, za ustanowione przez Boga, za trwałą jedność kobiety i mężczyzny, przyznając kobiecie w małżeństwie równouprawnioną pozycję. Małżeństwo ochrzczonych Chrystus podniósł do rangi sakramentu, co w Starym Testamencie nie miało miejsca. Do istoty małżeństwa zawartego w Kościele katolickim należy : jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Dopóki żyje prawowity małżonek, zawartoście powtórnego małżeństwa sprzeciwia się prawu Bożemu. Współczesna teologia mówi że, skoro w sakramencie małżeństwa realizuje się miłość Chrystusa do Kościoła, to ta miłość ze swej natury jest ukierunkowana na wieczność.

Adwent

Adwent – jest to okres który rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje cztery kolejne niedzielę. Rozpoczyna się mniej więcej między 27 listopada a 3 grudnia a kończy się w dzień Bożego Narodzenia. Jego symbolami są wieniec i świeca adwentowa. Wieniec, ma nam przypominać o radosnym czasie przygotowania adwentowego do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Z kolei świeca symbolizuje światło, które jest znakiem obecności Jezusa Chrystusa.

 

Światło czterech kolejnych świec adwentowych, ma nas doprowadzić stopniowo do prawdziwego Światła wschodzącego w Boże Narodzenie. W okresie adwentu nie należy zdobić ołtarzy kwiatami. Gra na organach powinna ograniczać się jedynie do podtrzymania śpiewu. Obowiązuje wtedy barwa fioletowa, czyli pokutna. W brewiarzu opuszcza się Te Deum. Charakterystycznym zwyczajem adwentowym są roraty, czyli msze święte sprawowane ku czci Najświętszej Maryi Panny, przeważnie bardzo wcześnie rano, w blasku migotającego światła które oddają zapalone świece.

Ewangelia

curch-interior-1445394-1-mEwangelia – Mamy cztery ewangelie ; według Świętego Jana, według Świętego Marka, według Świętego Mateusza oraz według Świętego Łukasza. Chociaż wszystkie cztery opisują ten sam okres, to każda z nich jest inna. Bardzo dobrze, że nie zostały one napisane wspólnie, ponieważ bardzo uszczupliły by ich treść. To jest tak jak ze świadkami wypadku, gdy spytamy czterech o widziane przez nich zdarzenie, na pewno każda wersja zdarzeń będzie się znacząco od siebie różniła.

 

Tak jest też z ewangeliami, autorzy różnili się charakterem oraz osobowością, dzięki temu mamy mamy przedstawione wydarzenia w sposób w jaki sami go odbierali. Pozwala to, na stwierdzenie że ewangelie są spójne i w swej różnorodności dają nam pełny obraz tego co zdarzyło się na ziemi gdy był na niej Jezus Chrystus. Trzy ewangelię napisane były prawdopodobnie na przełomie lat 60- tych, tylko jan napisał swoją około roku dziewięćdziesiątego-szóstego. Ewangelia Jana znacznie różni się od pozostałych, ponieważ zawiera więcej treści teologicznych związanych z osobą Chrystusa jak i samej wiary.

Namaszczenie Chorych

Namaszczenie Chorych – wcześniej zwane ostatnim namaszczeniem. Udzielany jest wiernym, w przypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby, ludzie w podeszłym wieku mogą przyjmować je kilkukrotnie. Namaszczenie chorych, obok spowiedzi i komunii świętej jest nazywane sakramentem chorych. Jeżeli chory nie może się spowiadać , sakrament własną mocą odpuszcza grzechy, o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.

 

Wbrew obiegowej opinii nie jest on on ostatnim sakramentem oraz nie powinien kojarzyć się ze śmiercią, ponieważ sakrament ten ma przynieść ulgę w chorobie a nawet uzdrowienie. Chory, który nie stracił przytomności powinien przyjąć też sakrament pokuty oraz komunię świętą. Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa a w razie potrzeby, przez kapłana który namaszcza chorego. Przepis prawa wyraźnie mówi że, nie wolno namaszczać osoby żyjącej jawnie w grzechu ciężkim. Zatem udzielić można go tylko osobie ochrzczonej, świadomej swojej wiary oraz bardzo chorej lub w niebezpieczeństwie utraty życia.

Znaczenie Spowiedzi Świętej

church-interior-1444179-2-mSpowiedź – wyróżniamy pięć warunków dobrej spowiedzi: rachunek sumienia,  żal za popełnione grzechy,  mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź,  zadośćuczynienie panu Bogu i bliźniemu. Podczas spowiedzi należy wymienić swoje grzechy, które popełniliśmy względem naszych bliźnich oraz wobec Boga. Podstawą uczciwej spowiedzi powinien, być odpowiedni rachunek sumienia. Ocena moralna, własnego postępowania, myślenia…

 

Stanowi on nieodzowną część ciągłego nawracania swojej osoby w kierunku pełnej wiary. Wielu Świętych i duchownych zachęcało do codziennego robienia sobie rachunku sumienia, tłumacząc to chęcią samodoskonalenia oraz pomocą w stawianiu sobie postanowień poprawy. Kiedy odpowiednio zrobimy sobie rachunek sumienia, pojawia się żal za grzechy. Przy braku żalu spowiedź będzie nieważna. Żal za popełnione grzechy nieodzownie wiąże się z mocnym postanowieniem poprawy. Jeśli spowiedż ma być nie szczera nie powinniśmy w ogóle do niej podchodzić,ponieważ mija się to z celem. Należy pamiętać, że o wszystkim dowie się tylko nasz kapłan, ponieważ obowiązuje go tajemnica spowiedzi.

Święto Zmarłych, Wszystkich Świętych

Święto Zmarłych, Wszystkich Świętych – uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom. Początkowo święto to obchodzono 13 maja. Z czasem przeniesiono obchodzenie tej uroczystości na 1 listopada, a także zaczęto czcić nie tylko męczenników ale także wszystkich świętych. Następnego dnia, tj. 2 listopada obchodzone jest święto wszystkich zmarłych. Dla chrześcijan jest to dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych.

 

Ludzie udają się na cmentarze, aby odwiedzić groby zmarłych oraz ozdobić je kwiatami i zapalić znicze. Chrześcijanie modlą się za zmarłych, wierząc że są w stanie im pomóc. Z drugiej strony ufają, że i zmarli, święci w szczególności, odpowedzą na ich problemy w jakiś szczególny, namacalny sposób. Ale są to również dni, kiedy powinniśmy się zastanowić nad inną kwestią. Kim są właściwie święci? Na czym ich świętość polega? Czy tą świętość można uzyskać za życia, czy jedynie po śmierci? I, wreszcie co należy zrobić aby zostać świętym? Jest to doskonały czas na zadumę.

Historia najstarszego kościoła rzymskiego

Najstarszy kościół rzymski wzniesiono około 330 r. w miejscu, gdzie został zamęczony św. Piotr. Budowla ta stała się tak sławna, że powielano ją w całej Europie. Stanowiła naśladownictwo hal, w których w czasach rzymskich zbierały się sądy -stąd jej nazwa (łac. basilica). Bazylika miała półkoliste zwieńczenie, tzw. apsydę, pod którą zasiadała rada miejska (magistrat). Chrześcijanie apsydę oraz miejsce bezpośrednio przed nią, tzw. prezbiterium, przeznaczyli do odprawiania ceremonii religijnych.

 

W bazylikach chrześcijańskich były również nawy boczne, oddzielone od nawy głównej rzędem kolumn. W wiekich bazylikach przed prezbiterium dodatkowo znajdowała się nawa poprzeczna, tzw. transept, biegnący w poprzek osi głównej. Nadawał on świątyni kształt krzyża łacińskiego. Ten symbol męki Chrystusa stał się popularnym motywem w architekturze chrześcijańskiej. W całej Europie zaczęto wznosić kościoły złożone z prezbiterium (zwykle bez apsydy), nawy, naw bocznych oraz transeptu.

Najważniejsze wartości chrześcijan

bible-collage-1389725-mDla chrześcijan najważniejsza jest miłość do Boga i do innych ludzi. Przykład, jaki dał swoim życiem Jezus, nakazuje troszczyć się o drugiego człowieka. Chrześcijanie wierzą, że poprzez dobre uczynki  i miłosierdzie  zbliżają się do Boga. Wzorem dla nich jest Jezus, którego życie przedstawia Pismo Święte, a formą rozmowy z Bogiem – modlitwa.

 

W niedzielę i święta chrześcijanie udają się na modły do kościołów lub kaplic. Niedziela jest dniem świętym, ponieważ tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Pewna grupa chrześcijan nie chodzi do kościoła, ale wierzy w Boga i stara się żyć zgodnie z jego przykazaniami. Chrzest w wodach morskich na Bahamach. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa wodą z rzeki; wielu chrześcijan kultywuje tę tradycję, wykorzystując wodę mórz, jezior i rzek.

Historia chrześcijaństwa

Pierwszym cesarzem, który przyjął nauki Chrystusa, był Konstantyn Wielki. Uznał on chrześcijaństwo w 313 r. i zakazał prześladowań jego wyznawców. Stolicą Kościoła zachodniego został Rzym, wschodniego – Konstantynopol (wówczas Bizancjum, dziś Stambuł). Dzięki zakonnikom greckim chrześcijaństwo dotarło też do Rosji, gdzie w 988 r. zyskało status religii państwowej. Kościoły chrześcijańskie pojawiły się również w Afryce Północnej, leżącej wówczas w granicach imperium rzymskiego.

 

Setki lat późnej, w XV w., kupcy oraz misjonarze z Europy zaczęli krzewić chrześcijaństwo w innych regionach Czarnego Lądu; dziś znajduje się tam wiele niezależnych Kościołów afrykańskich. W Ameryce Południowej, poczynając od XVI w. religię rzymskokatolicką szerzyli żołnierze hiszpańscy i portugalscy. Do Ameryki Północnej w XVII stuleciu dotarł wraz z ojcami pielgrzymami protestantyzm.

Historia życia Jezusa

cross-in-the-woods-perspective-2-1373042-mUrodził się w rodzinie żydowskiej. Jak wielu przed nim proroków żydowskich, krytykował rozwiązły styl życia możnych i bogatych. Jego nauki przyciągały tłumy, tym bardziej że Jezus dokonywał też cudów, m.in. uzdrawiał chorych. Szybko zaczęto uważać go za kogoś więcej niż tylko proroka. Wielu sądziło, że jest żydowskim Mesjaszem (z greckiego Chrystusem) – pomazańcem bożym. Nie podobało się to rzymskim namiestnikom oraz wspierającym Rzymian saduceuszom, czyli członkom konserwatywnego stronnictwa religijno-politycznego. Obawiano się, że zechce on stanąć na czele armii sprzeciwiających się obcej władzy.

 

Rzymianie wraz z saduceuszami pojmali Jezusa. Postawiony przed sanhedrynem, został skazany na śmierć, a wyrok zaaprobował rzymski namiestnik Poncjusz Piłat. Jezusa ukrzyżowano. Chrześcijanie wierzą, że nie tylko był on prorokiem i oczekiwanym Mesjaszem, ale również w to, że na trzeci dzień po śmierci zmartwychwstał, opuszczając grób, w którym go pochowano. Mógł to uczynić jedynie jako Bóg, który tak ukochał ludzi, że zszedł między nich, by dzielić z nimi ich troski i cierpienia. Chrześcijanie są przekonani, że śmierć Jezusa stanowiła formę odkupienia za grzechy ludzi na ziemi.

Czym są klify?

Klify to strome skaliste ściany, które powstają wówczas, gdy lodowiec lub szybko płynąca rzeka wetnie się w podłoże. Tworzą się również tam, gdzie fale morskie podmywają podstawę nieco wznoszącej się linii brzegowej. Wyżej leżące warstwy skalne obrywają się wtedy, tworząc pionowe lub niemal pionowe ściany. Najwyższe klify na świecie można obejrzeć na Hawajach (prawie 1005 m).

 

Podobnie imponujące urwiska powstały w następstwie erozyjnej działalności rzeki Kolorado (USA), która na terenie stanu Arizona wyżłobiła Wielki Kanion. Jego głębokość sięga miejscami 1615 m, ale ściany są raczej kompleksem klifów, nie zaś pojedynczym pionowym urwiskiem. Najwyższy klif na atlantyckim wybrzeżu Europy znajduje się na wyspie Achill w Irlandii.

Miejsce spotkań chrześcijan

catedral-menor---curitiba-1429272-2-mKościół to “dom boży” – tak się określa budowle sakralne, w których gromadzą się chrześcijanie na modlitwy. Wyraz “Kościół” (pisany wielką lub małą literą) oznacza również wspólnotę chrześcijańską na całym świecie. Chrześcijanie mogą się modlić w dowolnym miejscu. Pierwotnie spotykali się w prywatnych domach, a i dziś jeszcze wielu woli taką formę modlitwy.

 

Pierwsi chrześcijanie w starożytnym Rzymie, w obawie przed cesarskimi prześladowaniami, modlili się w podziemnych grobowcach zwanych katakumbami. Zaniechali tego, gdy w IV w. cesarstwo uznało ich religię. Wówczas przystąpili do wznoszenia kościołów, często w pobliżu miejsca pochówku świętych. Współczesny kościół w Ronchamp (Francja), zaprojektowany przez Le Corbusiera. Wyrazisty dach przypomina muszlę kraba, którą architekt znalazł na plaży.

Czym jest msza święta?

Msza święta, podczas której wierni oczyszczeni z grzechów mogą przyjąć Komunię Świętą, ma przypominać ostatnią wieczerzę, którą Jezus spożył wraz ze swymi uczniami – apostołami. Najważniejszą częścią mszy jest przeistoczenie; potem wierni przyjmują hostię (a niekiedy też wino).

 

Komunia stanowi jeden z sakramentów -znaków łaski i przynależności do Kościoła, podobnie jak chrzest i małżeństwo. Chrześcijanie obchodzą wiele uroczystości i świąt związanych z życiem Jezusa, np. Boże Narodzenie, Wielki Piątek, Wielkanoc (ukrzyżowanie oraz zmartwychwstanie). Odbywają też pielgrzymki do miejsc związanych z jego życiem, takich jak Jerozolima czy Betlejem, oraz z życiem świętych.

Najważniejsze wartości wyznawane przez chrześcijan

inri-1438265-mJezus nauczał, dając przykład własnym życiem pełnym miłości i poświęcenia dla innych. Nawet, gdy już umierał na krzyżu, modlił się jeszcze do Boga, by wybaczył jego oprawcom. Swoich wyznawców przekonywał, że nieważne są dobra doczesne – liczy się tylko miłość do Boga i bliźniego. Chrześcijanie wierzą, że Bóg jest jak kochający ojciec, który opiekuje się swymi dziećmi, a ci, którzy w niego wierzą, zaznają szczęścia w życiu ziemskim, po śmierci zaś w niebie.

 

W wielu przypowieściach Jezus mówił o królestwie bożym. Opisywał je w sposób alegoryczny i metaforyczny, porównując do bujnej rośliny, która wyrosła z maleńkiego ziarenka gorczycy; do cennej perły; przedstawiając j e jako coś wymagającego wysławiania i czczenia. Zaproszenie do królestwa jest niczym zaproszenie na przyjęcie. Aby się tam dostać, trzeba żyć zgodnie z nakazami wiary i w miarę możliwości czynić pożytek z posiadanych talentów.

Odłamy chrześcijaństwa

Obecnie istnieją trzy główne odłamy chrześcijaństwa: prawosławie, rzymski katolicyzm oraz protestantyzm. Prawosławie dominuje na Bałkanach oraz w Rosji, a jego tradycje są osadzone bezpośrednio w korzeniach chrześcijaństwa. Ważnym ośrodkiem Kościoła wschodniego był Konstantynopol (Bizancjum). Z upływem stuleci obrządek wschodni coraz bardziej różnił się od zachodniego; doprowadziło to w 1054 r. do tzw. schizmy, czyli ostatecznego rozłamu tych Kościołów.

 

Kościół wschodni odrzucił autorytet papiestwa oraz formułę credo (chrześcijańskiego wyznania wiary). Łatwo dostrzegalnym wyróżnikiem prawosławia jest barwna i majestatyczna liturgia. W cerkwiach prawosławnych pełno jest ikon -malowanych w szczególnej manierze wizerunków Jezusa, jego matki Marii oraz świętych. Ludzie wierzą, że obrazy te mają moc czynienia dobra, przelewania łaski bożej na wiernych. Wyznawcy prawosławia oddają ikonom cześć, paląc przed nimi świece i składając na nich pocałunki.

Pierwsze przekazy o chrześcijaństwie

peace-965692-mPierwsze pisane przekazy o chrześcijaństwie to listy św. Pawła, adresowane do Koryntian, Efezjan, Rzymian i mieszkańców innych regionów śródziemnomorskich. Cztery Ewangelie przedstawiające fakty z życia Jezusa oraz jego nauki nazwano od imienia ich autorów ewangeliami według świętych: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Spisano je w okresie, gdy wymierało pierwsze pokolenie wyznawców Chrystusowych, około 65 r.

 

Prawdopodobnie Marek uzyskał wiele informacji od św. Piotra, Łukasz zaś od św. Pawła, któremu towarzyszył w wędrówkach. Dzieje Apostolskie opowiadają o tym, jak chrześcijaństwo przekroczyło granice Palestyny i przez Grecję oraz inne kraje śródziemnomorskie dotarło do Rzymu. Stopniowo wiara ta upowszechniła się w całym imperium rzymskim, mimo iż pierwsi jej wyznawcy byli prześladowani, a niektórzy ponieśli nawet śmierć, ku uciesze rzymskiej gawiedzi.

Ośrodek władzy kościelnej

Od 1054 r. Kościół katolicki stał się jedynym oficjalnym kościołem chrześcijańskim na Zachodzie. Ośrodkiem władzy kościelnej był i jest nadal Watykan – siedziba papieży, zwana Stolicą Apostolską. Przez setki lat katolicy odprawiali msze i modlili się w języku łacińskim – mowie wykształconych Europejczyków. Obecnie wierni w poszczególnych krajach modlą się we własnych językach. W okresie reformacji wyłonił się inny odłam chrześcijaństwa – protestantyzm.

 

Protestanci są przekonani, że w XVI w. powrócili do korzeni chrześcijaństwa, do wiary i życia zgodnych z duchem Biblii. Reformacja była wyrazem sprzeciw wobec niektórych praktyk stosowanych w Kościele rzymskokatolickim. Zastrzeżenia budziły zwłaszcza: prymat papieża, bogactwo biskupów i klasztorów oraz zwyczaj sprzedawania odpustów. Obecnie istnieje wiele kościołów i wyznań protestanckich odległych od tradycyjnych form chrześcijaństwa.

Charakterystyka klifów nadmorskich

cliffs-at-watson-bay--1435885-mKiedy skały są miękkie i nieustannie się osypują, rośliny nie mogą się w nich zakorzenić. Możliwość wegetacji stwarzają natomiast skały twarde i stabilne, w których spękania rośliny zapuszczają korzenie. Czasem wskutek nawarstwiania się skał i erozji na klifie formują się niewielkie skalne półki, na których chętnie gniazduje ptactwo. Rośliny porastające nadmorskie klify mają szczególne cechy pozwalające im przetrwać nieustanny słony prysznic wzburzonych fal. Typowe dla takiego środowiska są m.in. zawciąg i koper morski. Na klifach lądowych występują różne gatunki roślin, zależnie od tego, czy urwisko jest wilgotne i zacienione, czy też suche i nasłonecznione.

 

Najlepiej poznanymi mieszkańcami nadmorskich klifów są ptaki morskie, które latem odbywają na nich lęgi. Urwisko zapewnia złożonym jajom ochronę przed drapieżnikami lądowymi, takimi jak szczury i lisy. Nawet gatunki ptaków, które z trudem startują do lotu, nie mają tu kłopotów – zeskakują ze skalnych półek i natychmiast znajdują się nad wodami obfitującymi w ryby. Wprawdzie w pobliżu mogą się czaić latający rozbójnicy, tacy jak mewy czy wydrzyki, i pochwycić nieostrożnego osobnika lub ukraść jaja, przeważnie jednak liczba ptaków w kolonii odstrasza potencjalnych napastników.

Początek chrześcijaństwa

Początek chrześcijaństwa wiąże się z życiem i naukami Jezusa. Był on Żydem, który żył w Palestynie w okresie od około 4 r. p.n.e. do 29 r. n.e. W ciągu stu lat od jego śmierci nauki Chrystusa upowszechniono w całym basenie Morza Śródziemnego. Przyczynili się do tego misjonarze, wśród nich św. Paweł. Dziś chrześcijan spotyka się we wszystkich regionach świata.

 

W czasach kiedy narodził się Chrystus, Rzymianie liczyli czas od legendarnego momentu założenia Rzymu (ab urbe condita). Około 500 lat po śmierci Jezusa uczeni uzgodnili nowy sposób liczenia czasu, przyjmując za moment zerowy rok narodzin Jezusa. Z czasem okazało się, że dane którymi dysponowali, nie były ścisłe – Jezus narodził się 4 lata wcześniej, niż zakładano. Spotykane od czasu do czasu słowa Anno Domini, powszechne w dokumentach łacińskich, znaczą “w roku Pańskim”.

Kiedy powstały pierwsze kościoły?

churches-1436392-mKościoły zaczęły powstawać w Europie Zachodniej już 1600 lat temu. Wznoszono je w różnych stylach, większość jednak na planie krzyża. Najwcześniejsze budowle wzorowano na architekturze rzymskiej. Nic dziwnego, że styl architektoniczny dominujący w X-XI w. nazwano romańskim. W późniejszym średniowieczu pojawił się styl gotycki, charakteryzujący się ostrymi łukami.

 

Jeszcze późniejsze kościoły renesansowe łączyły elementy klasycznej architektury rzymskiej i greckiej. W XIX w. architektura sakralna nawiązała do wzorów gotyckich. Zaczęto naśladować styl i rzemiosło średniowiecznych kamieniarzy, uważając, że artyści tamtych czasów czerpali inspirację od samego Boga. Dziś kościoły mają różnorodne kształty. Falisty betonowy dach kościoła pod wezwaniem św. Franciszka w Pampulhi (Brazylia) odzwierciedla falujące morze w pobliżu świątyni.

Charakterystyka kościołów

Niektóre świątynie są ciemne i tajemnicze. Stwarzają atmosferę skupienia i spokoju, sprzyjającą modlitwie. Inne tętnią życiem, stanowią miejsce spotkań przyjaciół; sprawiają, że człowiek czuje się w nich częścią społeczności chrześcijańskiej. Od najdawniejszych czasów kościoły ozdabiano obrazami i rzeźbami, przedstawiającymi sceny i postaci znane z Biblii.

 

We wczesnych świątyniach, nie tylko bizantyjskich, kopuły lub ściany pokrywano mozaikami. Średniowieczne kościoły europejskie zdobiono freskami, witrażami, posągami i płaskorzeźbami. W cerkwiach przed głównym ołtarzem umieszczano tzw. ikonostas, złożony z licznych ikon – malowanych na drewnie postaci świętych. Dla protestantów słowo mówione ma większe znaczenie niż wizerunki, to też świątynie protestanckie są często pozbawione wszelkich ozdób.

Święto Bożego Narodzenia

christmas-decoration-1435388-mBoże Narodzenie to święto chrześcijańskie upamiętniające narodziny Chrystusa. Nie wiemy dokładnie, którego dnia Jezus przyszedł na świat, ale większość chrześcijan przyjmuje, że było to 25 grudnia. Prawosławni świętują 7 stycznia. Okres bożonarodzeniowy w Kościele katolickim zaczyna się cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem (adwent) i trwa do Trzech Króli (6 stycznia). Zwycza] przyozdabiania choinek na Boże Narodzenie pochodzi z Niemiec.

 

Mąż królowej Wiktorii, książę Albert, przeniósł go do Anglii, skąd rozpowszechnił się po całym świecie. Do Ameryki zwyczaj ten sprowadzili niemieccy osadnicy w Pensylwanii. Pierwszą pocztówkę bożonarodzeniową wydano w Anglii w 1843 r. Byto na niej napisane: “Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku”.

Historia narodzin Chrystusa

Historię narodzin Chrystusa opisują Ewangelie św. Mateusza i Łukasza, zamieszczone w Nowym Testamencie. Brzemienna Maria oraz jej mąż Józef musieli udać się do miasteczka Betlejem, ponieważ cesarz rzymski zarządził spis ludności w podległym mu kraju. W zatłoczonym Betlejem nie było miejsca w żadnej z gospod. Maria i Józef znaleźli nocleg w stajni; tam właśnie przyszedł na świat Jezus. Za kołyskę posłużył mu żłób, za posłanie – wiązka siana. Chrześcijanie wierzą, że Jezus nie był zwykłym niemowlęciem, lecz Synem Bożym, który pojawił się na Ziemi, by pomóc ludziom. Istnieje wiele przekazów o zdarzeniach, jakie nastąpiły po jego narodzeniu.

 

Oto np. pasterzom doglądającym stad w pobliżu Betlejem objawili się aniołowie i obwieścili, że nieopodal narodził się ktoś, kto zbawi świat, powinni więc go odwiedzić. Z kolei mędrcy ze Wschodu, zwani też trzema królami, ujrzeli bardzo jasną gwiazdę, która zawiodła ich aż do stajenki w Betlejem. Tam trzej królowie złożyli Dzieciątku dary w postaci złota, kadzidła i mirry. Nie mieli bowiem wątpliwości, że gwiazda zwiastowała narodziny kogoś nadzwyczajnego.

Tradycja świąt Bożego Narodzenia

christmas-tree-1434447-mObchody świąt Bożego Narodzenia są połączeniem tradycji chrześcijańskich oraz pogańskich. Europejczycy starali się umilić sobie najtrudniejsze, często najchłodniejsze dni zimy, jedząc i pijąc w nadmiarze oraz ozdabiając domy jemiołą i wiecznie zielonymi drzewkami. Obdarowywanie się prezentami to forma przypomnienia, że Jezus był największym darem dla świata. Święty Mikołaj to szczególny patron dzieci. Żył na przełomie III i IV w. i był biskupem Miry w Azji Mniejszej (obecnie Turcja).

 

Jego dzień -6 grudnia -jest w wielu krajach Europy okazją do obdarowywania się prezentami (zwłaszcza dzieci). W Boże Narodzenie w kościołach i kaplicach śpiewa się pieśni zwane kolędami, upamiętniające to radosne wydarzenie. W XIII stuleciu św. Franciszek z Asyżu wykonał model stajenki, w której przyszedł na świat Jezus. Od tamtej pory wierni corocznie przygotowują w kościołach bożonarodzeniowy żłóbek z podobiznami Marii, Jezusa, Józefa, wołu, osła, pasterzy oraz trzech króli.

Islam

Islam jest religią, która przyjęła część zasad z chrześcijaństwa i judaizmu a następnie uzupełniła je własnymi zasadami. Jezus, był dla nich jednym z proroków, nie Synem Bożym, a Mahomet to ostatni z proroków. W ich wierzeniach Archanioł Gabriel przekazał mu treść ich świętej księgi Koran. Muzułmanie wierzą w jedynego boga- Allaha. Podstawy ich wiary znajdują się we wspomnianej wcześniej księdze, oraz w Biblii. Każdy wyznawca tej religii posiada obowiązki, ograniczone do pięciu filarów: wyznania wiary, modlitwy (pięć razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki), jałmużny, postu oraz pielgrzymki do Al.-Kaby. Ich świętym dniem jest piątek. Religia wymaga surowego przestrzegania wprowadzonych zasad w życiu codziennym. Nie rozdziela się sfery świeckiej, od sfery religijnej. Wyznawcy Islamu liczą ok. 1165 milionów i zamieszkają głównie kraje arabskie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, a także Turcję, Iran, Afganistan, Pakistan, Bangladesz i Indonezję. Najważniejszymi miejscami świętymi są Mekka i Medyna w Arabii Saudyjskiej. Świętym miastem jest także Jerozolima, w której znajduje się meczet Kopuła Skały, oraz meczet Al-Aksa.

Adam i Ewa, Ogród Eden

W tym czasie na ziemi nie było jeszcze ludzi. Bóg pragnął stworzyć kogoś, kto byłby do Niego podobny. Nabrał pełną garść prochu ziemi, ulepił człowieka i ożywił go. Tak powstał człowiek- Adam. Bóg przyprowadził do Adama wszystkie zwierzęta.- Nazwij je, jak chcesz- powiedział. Adam nazwał więc jedno hipopotamem, inne motylem, słoniem, pszczołą i tak dalej. Wreszcie skończył swoje dzieło. Lecz Bóg wiedział ,ze żadne ze zwierząt nie było odpowiednią dla Adama pomocą. Gdy więc Adam zasnął, Bóg wziął kawałek jego ciała i stworzył kogoś, kto był jak Adam, chociaż równocześnie był inny. Tak powstała pierwsza kobieta o imieniu Ewa. Gdy Adam się obudził, był bardzo szczęśliwy.- Oto ktoś, kto może być moim przyjacielem- stwierdził. Lecz nie miała ona jeszcze własnego imienia. Kiedy Bóg uczynił Adama i kobietę, był zadowolony. Postanowił, że przez jeden dzień odpocznie. Pobłogosławił wszystko, co stworzył. Bóg wybrał najpiękniejszą część ziemi i dał ją Adamowi i kobiecie. Był to ogród o nazwie Eden. W Edenie wszystkie zwierzęta żyły ze sobą w zgodzie. Nikt nie znał lęku. Adam i kobieta bardzo kochali Boga. Stwórca, postanowił poddać Adama i kobietę próbie, ukazał im drzewo na którym rosło jabłko. Rzekł, iż nie mogą go zerwać. Adam kuszony przez szatana, uległ i bardzo zezłościł Boga, który wypędził Adam i kobietę z Edenu.

Religia islamska

Islam jest religią monoteistyczną, to znaczy opiera się na wierze w jednego boga. Bożkiem wyznawców islamu jest Allah. Religia ta została założona przez Mahometa. Islam zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem liczby wyznawców. Przewyższa go tylko chrześcijaństwo. “Islam” z arabskiego znaczy “poddać się bogu”. Niektórzy znawcy uważają natomiast, że “islam” pochodzi od słowa “pokój”. Na początku islam wyznawali jedynie Arabowie, prorok Mahomet chciał oraz dążył do tego, aby wszystkie ludy muzułmańskie stworzyły jedną wielką rodzinę. Symbolem Islamu jest półksiężyc z gwiazdą. Religia islamska zawiera sześć filarów wiary. Oto one: Wiara w Allaha, wiara w Anioły Allacha, wiara w Księgi Allacha, wiara w Proroków Allacha, wiara w Dzień Ostatni (tzn. w dzień sądu ostatecznego), wiara w Przeznaczenie. Sam islam podzielony jest również na pięć filarów: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post oraz pielgrzymka do Mekki. Oto niektóre islamskie święta: początek roku, Aszura, Hidżra, noc poczęcia proroka (noc światła), urodziny proroka, noc wniebowstąpienia, noc niewinności, ramadan (miesiąc postu), noc mocy, święto przerwania postu, święto ofiar.

Hinduizm

Hinduizm jest religią rozpowszechnioną przede wszystkim na Półwyspie Indyjskim. Hinduizm zajmuje trzecie miejsce, jeśli chodzi o liczebność wyznawców. Jest ich około 1 miliard. Z tym, ze jest to 1 miliard ludzi, którzy wyznają również różne odłamy hinduistyczne. Wszystkie te odłamy są połączone jednak takimi samymi zasadami, regułami i prawami. Oto one: szacunek dla świętych ksiąg – Wed, wiara w reinkarnację, wiara w prawo akcji i reakcji (karma), dążenie do wyzwolenia (które jest jednakże różnie zrozumiane przez poszczególne odłamy). Wyznawcy hinduizmu wierzą w boga/bogów, którzy co jakiś czas pojawiają się na Ziemi pod postaciami awatarów. Oto dziesiątka awatarów Wisznu, którzy są najważniejsi dla większości wyznawców hinduizmu: Matsja – pod postacią ryby, Kurma – pod postacią żółwia, Waraha – pod postacią dzika, Narasinha – pod postacią pół-człowieka pół-lwa, Wamana – pod postacią karła, Paraśurama – pod postacią człowieka, Rama – pod postacią księcia Ajodhji, Kryszna – pod postacią człowieka, Budda – pod postacią człowieka oraz Kalkin – pod postacią jeźdźca na białym koniu. Postaciami, które są chrzczone najbardziej są Kryszna oraz Rama.

Ruch Rastafari

Ruch Rastafari jest religią dosyć odrębną, a jej głównym mottem jest ruch duchowej świadomości człowieka. W tej Religi bogiem jest wyłącznie Jah, który nie był nigdy człowiekiem, a duchem który objawiał się min. w takiej osobie jak cesarzu Ras Tafari Makkonenie znanym jako Haile Selassie I, co powoduje że jest on nazywany Zwycięskim Lwem Plemienia Judy, Wybrańcem Bożym i Króla Królów Etiopii. Dużo wyznawców tej religii wierzy w to że był on biblijnym mesjaszem. Wszystko to dzięki podstawom Apokalipsy. Religia przedstawia fakty które twierdzą iż to właśnie on rozpoczął ostateczne sprowadzanie Królestwa Bożego na ziemie. Przekonania religijne ruchu rastafari jednoznacznie mówią że to on ma swoich ludzi zaprowadzić do ziemi obiecanej – Etopii gdzie nie będzie już jakiejkolwiek niewoli oraz uciśnień w postaci rasizmu. Rastafaraja swój początek przypisuje do lat trzydziestych, gdzie na Jamajce była prowadzona walka o utrzymanie równouprawnień dla każdego koloru skóry. Rastafaraja zawdzięcza swoją popularność również i muzyce reggae która głosiła tą religię na cały świat.

Hinduizm

Hinduizm jest religią, którą trudno zakwalifikować wprost do religii monoteistycznych, lub politeistycznych, ponieważ posiada wiele bóstw, które są wcieleniami jednego Najwyższego Bytu, zwanego Brahma. Oprócz niego, ważnymi bóstwami są także Wisznu, Sziwa, Kriszna, Rama. Wyznawcy hinduizmu wierzą w reinkarnację (przyjmowanie po śmierci kolejnego wcielenia tak długo aż osiągnie się stan wyzwolenia). Objawienie pochodzi ze świętych ksiąg- Wed. Specyficzną cechą hinduizmu jest podział społeczeństwa na kasty. Formy kultu w hinduizmie są bardzo zróżnicowane, gdyż nie jest to religia o surowych zasadach. Dlatego często kult ma charakter lokalny (wchłania lokalne wierzenia lub ich elementy). Przepisy religijne są bardzo zróżnicowane, bywa nawet, że są ze sobą sprzeczne. Zależy to głównie od terenu oraz od kasty. Hinduizm liczy ok. 762 milionów wyznawców. Mieszkają oni głównie w Indiach oraz Sri Lance, Nepalu, Pakistanie i na Bali. Świętą rzeką hinduizmu jest rzeka Ganges, która symbolizuje wszechświat. To tutaj odbywają się rytuały obmycia i trafiają prochy zmarłych. Nad Gangesem znajduje się również najważniejsze miasto- Waranasi.

Judaizm

Judaizm jest religią narodową społeczności żydowskiej. Jest również religią monoteistyczną. Jej najpopularniejszym symbolem jest Gwiazda Dawida (czy też inaczej Tarcza Dawida). Judaizm powstał jako pierwsza w historii religia abrahamową. Judaizm jest rozpowszechniony na cały świat. Największe skupisko jego wyznawców znajduje się w Stanach Zjednoczonych oraz w Izraelu. W U.S.A. jest 5,6 miliona wyznawców, natomiast w Izraelu jest ich 4,7 miliona. Możemy sklasyfikować w różny sposób religię judaizmu, a mianowicie na: judaizm świątynny, judaizm rabiniczny, judaizm ortodoksyjny, judaizm postępowy, judaizm konserwatywny, judaizm rekonstrukcjonistyczny, judaizm reformowany oraz judaizm mesjanistyczny. Prawo religijne judaizmu przedstawione jest w sposób bardzo klarowny i niezwykle konkretny. Oto niektóre z zasad, które powinien przestrzegać ortodoksyjny żyd oraz zadania, które powinien wykonać w swoim życiu, jeśli takim się nazywa: chłopcy powinni zostać obrzezani w ósmym dniu po urodzeniu się, halach oraz zasada przestrzegania już u dwunastoletnich dziewcząt oraz trzynastoletnich chłopców, zamążpójście/ożenek, jak największa liczba potomstwa, wyznanie win przed samą śmiercią, modlitwa trzy razy dziennie, święcenia soboty (szabatu).

Niezwykły połów

Po spotkaniu z Jezusem obaj bracia Andrzej i Piotr, wrócili do domu. Byli rybakami i musieli zająć się swoimi łodziami i sieciami. Podczas przygotowań do połowu Piotr zobaczył wielkie tłumy idące w jego kierunku. To zbliża się Jezus, a z Nim wielu ludzi chcących słuchać Jego nauki. Jezus podszedł do Piotra, wsiadł do łodzi i poprosił, żeby odbili trochę od brzegu. Potem usiadł w łodzi i zaczął nauczać ludzi, którzy zebrali się na brzegu. Gdy Jezus skończył mówić, zwrócił się do Piotra:- Wypłyń na głębszą wodę i zarzuć sieci na połów.- Mistrzu, całą noc pracowaliśmy, lecz nic nie złowiliśmy. Zrobię jednak, tak jak mówisz- odrzekł Piotr. Posłusznie zarzucił sieć, a kiedy zaczął ją wyciągać z powrotem, czekała go ogromna niespodzianka. Sieć była całkowicie wypełniona! Piotr musiał prosić rybaków z drugiej łodzi, żeby mu pomogli. Gdy wreszcie wyciągnęli ryby na pokład, obie łodzie niemal się zanurzyły pod ich ciężarem. Widząc to Piotr wykrzyknął do Jezusa:- Tak, Ty jesteś Mesjaszem! Proszę cię jednak, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jezus zaś odezwał się do niego i Andrzeja:- Nie bójcie się! Chodźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.- Wtedy obaj odłożyli sieci, zostawili na brzegu łodzie pełne ryb i poszli za Jezusem. Idąc brzegiem, spotkali braci Jakuba i Jana. Jezus podszedł i rzekł na Niego. Poczuli jednak, jak ich serca zwracają się ku Jezusowi i przyłączyli się. Ci mężczyźni stali się przyjaciółmi Jezusa.

Arka Noego

Upłynęło wiele, wiele lat. Po tak długim czasie większość żyjących na ziemi ludzi zapomniała o potrzebie pełnienia woli Boga. Nie uczyli już swych dzieci, że trzeba być Mu wdzięcznym. Wciąż krzywdzili innych, kłamali i w rozmaity sposób popełniali zło. Patrząc na ludzi, Bóg stawał się coraz bardziej smutny. Widział ból, jaki nawzajem zadają. Żałował, że stworzył ludzi i zwierzęta. Postanowił więc usunąć istoty żyjące z ziemi, którą stworzył. W tym czasie między wielu złymi ludźmi był jednak jeden człowiek sprawiedliwy. Miał na imię Noe. Noe często prosił Boga o pomoc. Słuchał Jego głosu i był Mu posłuszny. Podobało się to Bogu. Dlatego powiedział Noemu:- Zamierzam zgładzić całą ludzkość. Sprawdzę ogromny potop, który zaleje wszystko. Zbuduj wielką łódź, a ma ona wyglądać tak jak Ci wskażę. Dzięki temu oszczędzisz tych, których kochasz. Gdy ukończył budowę arki, weszła na nią cała jego rodzina i zaczęły schodzić się zwierzęta. Lwy ryczał, osły rżały, psy szczekał, ptaki śpiewały, a owce beczały. Para za parą wchodziły do arki najrozmaitsze gatunki zwierząt. Następnie Bóg zesłał deszcze, który padał i padał.

Religia shinto

Shinto (inaczej shintoizm, szintoizm albo szintoizm) jest tradycyjną religią w Japonii. Oparta jest ona na japońskiej mitologii. Jest to religia politeistyczna, to znaczy, że wyznaje ona wiarę w wielu bożków. Owa religia charakteryzuje się tym, że ogromną różnorodnością zarówno przejawów, jak i kultów. Podział religii przedstawia się następująco: jinja, nowe religie japońskie, shinto domu cesarskiego, shinto ludowe, shinto sekciarskie, shinto świątynne, zenrinkyo. Najważniejszym elementem religii shinto są kami. “Kami” wywodzi się z mitologii japońskiej i oznacza bożka, boga, bóstwo albo ducha. Kami cechuje dwoistość natury, to znaczy przyjmuje on postać duchową jak również fizyczną. Owe bóstwa mogą być patronami wielu różnorakich spraw takich jak: sprawy duchowe (namiętności oraz potrzeby), sprawy cielesne (umiejętności oraz dolegliwości), ochrona domostw, ogólnie miejsc zamieszkania, patronat nad świętami religijnymi, wszystkimi miesiącami oraz kolejnymi dniami a także nad grupami społecznymi, wykonywanym zawodom i również patronat nad życiem sprawami rodzinnymi.

Mitraizm

Mitraizm jest innymi słowy kultem odnoszącym się do znanego solarnego boga o imieniu Mitra, misteryjnym znanym zrazu w Azji Przedniej. Jego wykłady rozprzestrzeniły się w nie długim czasie na całe cesarstwo rzymskie. Ludzie aż do połowy XX wieku byli przekonani iż postać Mitry wiąże się z perskim bogiem lub też herosem który posiadał takie samo imię. Były również głoszone przypuszczenia jakoby ta teza miała być w połowie słuszna bowiem przyjmowano również że od tych postaci, Mitra się wywodzi. W dzisiejszych czasach nikt nie ma już wątpliwości iż było to od samego początku czystą prawdą bowiem właśnie na Azji Przedniej i Cesarstwie Rzymskim mitologia tak samo jak praktyka religijna różniła się bardzo mocno od kultu indyjsko-perskiego. Jednak do tej pory jedna kwestia jest u wielu ludzi sporna, mianowicie czy kult boga Mitry wywodzi się z zaratusztarizmu, czy też powstała ona w sposób autonomiczny. Warto zaznaczyć iż kult Mitry odbywał się jedynie w niedzielę, czyli w oznaczony dniem słońca.

Chrześcijaństwo

Największa religia monoteistyczna świata powstała w I wieku naszej ery. Wyłoniła się ona z judaizmu przejęła od niego część praw ( dekalog, objawienia zawarte w Starym Testamencie). Wyznawcy tej religii wierzą, że Mesjaszem, który miał przyjść na świat by go wybawić, jest Jezus Chrystus i to od Jego imienia powstała nazwa religii. Obecnie można wyróżnić trzy odłamy chrześcijaństwa: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Do podziału doszło podczas reformacji kościoła w XV wieku. Katolicyzm uznaje prymat papieża. Najważniejszy sakrament to eucharystia. Miejscami kultu są najczęściej świątynie. Najwięcej katolików mieszka w Ameryce Łacińskiej. Duchową stolicą katolików jest Watykan. Prawosławie różni się od katolicyzmu m.in. tym że ma odmienne ujęcie pochodzenia Ducha Świętego. Kościół prawosławny jest samodzielny i nie uznaje władzy papieża. Ich świątynia to cerkiew. Protestantyzm to różne wyznania chrześcijańskie, których rozłamy powstały podczas reformacji. Ich źródłem wiary jest Biblia i to na niej opierają wszystkie swoje zasady.

Buddyzm

Buddyzm, czyli “Buddha Dharma” (tłum. Nauka Przebudzonego). Symbolem tej religii jest wlaśnie koło Dharmy. Buddyzm założył Siddhattha Gauttama. Pochodził on z Indii. Gauttam ogłosił Cztery Szlachetne Prawdy. Na nich właśnie opiera się Buddyzm. Owe prawdy Siddhatta przedstawił na Ośmiorakiej Ścieżce. Wiedzie ona drogą ku wolności od cierpienia. Oto treść owych Czterech Szlachetnych Prawd: Pierwsza szlachetna prawda o cierpieniu: Istnieje cierpienie, Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia: Przyczyną cierpienia jest pragnienie, Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia: Ustanie cierpienia to całkowite zaniknięcie i ustanie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia oraz Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia: Drogą do ustania cierpienia jest Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka – właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skupienie, właściwa medytacja. Buddyzm zajmuje piąte miejsce w rankingu religii o największej liczbie wyznawców. Na całym świecie jest bowiem około 376 milionów ludzi wyznających wiarę w Buddę (przebudzonego, oświeconego).

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo to religia monoteistyczna. Wyznaje ona wiarę w jednego Boga, Trójcę Świętą, czyli Ojca (Stwórcę świata), Syna (Zbawiciela Jezusa Chrystusa) oraz Ducha Świętego. Kiedyś symbolem chrześcijaństwa była ryba (Ichthys), jednak po męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa symbolem tej religii stał się krzyż. Biblia jest Księgą Świętą Chrześcijan. Chrześcijaństwo jest największą religią na świecie. Wyznaje ją średnio co trzeci człowiek na Ziemi. Chrześcijanie wierzą w zbawienie, życie wieczne oraz Sąd Ostateczny. Natomiast życie doczesne chrześcijanie opierają na wierze oraz postępowaniu według Dekalogu, czyli Dziesięć przykazań (tak naprawdę Dziesięć Oświadczeń). Dekalog zbiera w sobie najważniejsze prawdy moralne, którymi każdy chrześcijanin powinien się w życiu kierować. Oto one: [Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.]Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czcij ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Zagadka Samsona

Na kilka dni przed swym weselem Samson przechodził obok miejsca, gdzie zabił lwa. W ciele zwierzęcia znajdowało się gniazdo dzikich pszczół. Samson posmakował ich miodu. Był bardzo słodki Tej nocy Samson rozmawiał w wiosce swej narzeczonej z Filistynami.- Mam dla was ciekawą zagadkę- powiedział. – Chcecie się ze mną założyć? – Tak, chętnie- zgodzili się obecni. Samson za odgadnięcie zagadki ofiarował trzydzieści lnianych tunik i trzydzieści ozdobnych szat. Odpowiedzi należało udzielić przed upływem siódmego dnia od dnia ślubu. Wszyscy się zgodzili.- A oto zagadka- rzedł Samson.- Z tego, które pożera, wyszło to, co się pożywa, a z mocnego wyszła słodycz. Nikt nie potrafił udzielić odpowiedzi. Pod wpływem gróźb ze strony Filistynów, dziewczyna błagała Samsona o wyjaśnienie zagadki. Po kilku próbach Samson wyjaśnił ją dziewczynie, a ta zdradziła ją Filistynom. W umówionym dniu, odpowiedzieli i wygrali zakład. Gdy wszystko wyszło na jaw, pomiędzy Samsonem, a Filistynami doszło do kłótni. Gdy przejęli Samsona, Bóg dał mu nadludzką siłę, wtedy, gdy zabił lwa. Uwolnił się z węzłów i zabił wielu Filistynów.

Judaizm

Judaizm jest najstarszą religią monoteistyczną. Jest też religią narodową, ponieważ jej wyznawcy to w większości naród żydowski. Wyznawcy tej religii ściśle opierają się na zasadach zawartych w Starym Testamencie, podzielonym na trzy części: Tora – Pięcioksiąg Mojżesza lub zwany tez Prawem, Księgi Proroków, oraz Księgi Pisma. Żydzi wierzą w przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a ich narodem – narodem wybranym. W przeciwieństwie do chrześcijan, wciąż czekają na przyjście mesjasza. Jezus nie jest uznawany za Syna Bożego. Przestrzegają bardzo ściśle prawa nadanego przez Boga, posiadają świętą księgę Talmud, która zawiera komentarze jak stosować prawo boskie w różnych sytuacjach życiowych. Dniem świątecznym jest sobota. W tym dniu nie wolno pracować. Religia ta nie jest zhierarchizowana. Judaizm liczy ok. 17,4 miliona wyznawców, którzy w większości są mieszkańcami Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. Ich świętym miastem jest Jerozolima, do dziś modlą się pod ścianą płaczu- pozostałościami po jerozolimskiej świątyni.

Życie czy śmierć?

Mojżesz miał już ponad sto lat. Wiedział, że wkrótce umrze. Po raz ostatni zwołał cały lud i zawołał donośnym głosem:- Macie do wyboru: kto chce żyć, niech podniesie rękę! W tłumie rozległo się szemranie:- O co znowu mu chodzi? Oczywiście, że chcemy żyć Tak, tak!- zawołali. Wszyscy podnieśli ręce. – A teraz niech podniosą rękę, ci którzy chcą umrzeć- zawołał Mojżesz. Ludzi szybko opuścili ręce. Zapadła cisza. Wszyscy czekali. Gdzieś w tłumie zapłakało dziecko. – Dzisiaj- powiedział Mojżesz- wybraliście życie, a nie śmierć! Bóg chce dać wam Swą obietnicę. Otrzymacie wodę i żywność, żyzną ziemię i liczne potomstwo. Będziecie żyli w pokoju. Bóg da wam to wszystko, jeżeli będziecie posłuszni Jego prawom. Jeśli jednak będziecie czynić po swojemu, jeśli wpadniecie w pychę, jeśli zapomnicie, że Bóg wyprowadził was z Egiptu i uczynił dla was wiele cudów- zginiecie! Wierzycie mi?- Mojżesz przerwał na chwilę.- Tak, Mojżeszu, będziemy posłuszni!- odpowiedział tłum. Mojżesz skłonił głowę i modlił się, żeby tak się stało. Miłował tych ludzi bardzo, nawet pomimo tego, że sprawiali mu tyle kłopotów.

Pierwsi uczniowie

Niedługo przed aresztowaniem, Jan Chrzciciel stał z dwoma swoimi uczniami. Jeden miał na imię Andrzej. Gdy zobaczyli Jezusa, uczniowie poszli z Nim, a On odwróciwszy się zapytał:- Czego szukacie? Zapytali, czy mogą pójść z Nim tam, gdzie mieszka, aby posłuchać tego Jego nauki. Jezus zgodził się. Uczniowie ci słyszeli od Jana, jak ważne jest słuchanie prawdy. Jan Chrzciciel powiedział przecież, że po nim przyjdzie Ten, który go przewyższa i że powinni pójść z Nim. Słuchając słów Jezusa, Andrzej pomyślał: ,,Muszę powiedzieć wszystkim, że to właśnie człowiek, o którym mówił Jan.” Udał się zaraz do swego brata, Szymona i zawołał:- Szymonie, znaleźliśmy Mesjasza! Chodź, zaprowadzę cię do Niego. Szymon nie wiedział, co o tym sądzić. Poszedł jednak z bratem. Gdy Jezus spojrzał na niego, powiedział: – Ty jesteś Szymon, syn Jana. Będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. -Odtąd wszyscy nazywali go Szymon Piotr, a potem nazywali go Piotr. Imię to znaczy, ,Skała, Opoka”. Następnego dnia Jezus udał się do Galilei. Tam spotkał Filipa i wezwał go, mówiąc:- Pójdź za Mną. Filip z kolei poszedł do swego przyjaciela, Natanaela i powiedział:- Znaleźliśmy Tego, którego zapowiadali Mojżesz i prorocy. To Jezus z Nazaretu! Natanael jednak zaśmiał się. Nie wierzył, by w tak nędznym mieście jak Nazaret, mógł znaleźć się ktoś tak dobry. Kiedy spotkał się ktoś powiedział do niego:- Znam cię Natanaelu. Wierzysz w Boga i bardzo starasz się czynić to, czego On chce, Wiem, że siedziałeś pod drzewem figowym i rozmyślałeś, gdy zawołał cię Filip. Natanel był bardzo zaskoczony tym, że Jezus wiedział o wszystkim. Odpowiedział Mu:- Wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Jezus uśmiechnął się:- Tak ławo uwierzyłeś? Zapewniam cię, zobaczysz jeszcze więcej niż to.

Wstęp

Religia jest równie silnym elementem więzi kulturowej jak i język. Jeżeli naród nie posiada własnego kraju lub wspólnego języka, to właśnie religia jednoczy wspólnotę. W każdej kulturze, dostrzec można podział na elementy sfery świętości (sacrum) oraz elementy świeckie (profanum). Możemy przyjąć iż religia to relacje człowiek z jego sacrum. Wyróżnia się następujące elementy wchodzące w skład pojęcia religia: doktryna (to zespół poglądów, w których wyróżniane są podstawowe aspekty takie jak pochodzenie bóstwa, świata, człowieka, życia i, śmierci), kult (obejmuje zachowania związane z praktykami religijnymi), organizacja (tworzy strukturę wyznawców). Religie możemy podzielić na dwa rodzaje: uniwersalistyczne (powszechne)- obejmujące wiele grup etnicznych, oraz plemienne- czyli wyznawane przez jedno plemię. Religie uniwersalistyczne takie jak judaizm, chrześcijaństwo, islam, czy buddyzm mają ogromny wpływ na kulturę, politykę oraz działalność społeczno- gospodarczą na całym świecie. Największy procent wszystkich religii stanowi chrześcijaństwo (33,7 %), następnie islam (19,2%), hinduizm (13,6%).

Babizm

Ruch religijny o nazwie babizm został założony przez Ali Muhammad’a z Szirazu (urodzony w roku 1819, zmarł natomiast w roku 1850). Ogłosił się on przewodnikiem społeczeństwa wyznawców religii islamskiej. Sam siebie nazwał imieniem “Bab”. Oznacza to dosłownie bramę. A ma być ona symbolem drogi do Prawdy oraz Zbawienia. Babizm powstał w Persji, około roku 1844. Owa religia obiecywała liczne reformy, zarówno polityczne, jak i społeczne. Założeniem babizmu było pojawienie się na świecie boskich proroków. Miało to mieć miejsce co jakiś czas. Kolejny postulatem owej religii było równouprawnienie płci męskiej i żeńskiej. Następną ideą tego ruchu religijnego była idea emanacji. Polegała ona na tym, że Bóg jest Stwórcą oraz źródłem całego życia, natomiast ostateczny koniec będzie polegał na zburzeniu wszelkich dóbr ludzkich. Charakterystyczną rzeczą dla babizmu była liczba 19, uważana za świętą. Toteż podzielono rok na 19 miesięcy, z czego każdy miesiąc miał 19 dni. Jednak ten ruch religijny nie potrwał długo. Ostatecznie rozpadł się w roku 1866 (dwa nurty). Kontynuacją babizmu jest azalityzm.

Tajna misja

Po śmierci Mojżesza przywódcą ludu Bożego został jego wierny oraz najbliższy współpracownik- Jozue. Kiedy Izraelicie rozbili obóz nad brzegami rzeki Jordan, Jozue wezwał na sekretne spotkanie dwóch najlepszych ludzi. Byli to dzielni, odważni i mądrzy żołnierze.- Mam dla was do spełnienia tajną misję- powiedział. Obaj wybrańcy lubili takie zadania.- Chcę, żebyście zbadali kraj za rzeką. Przedostańcie się do miasta Jerycho i zobaczcie, jak mocne są jego mury. Sprawdźcie, czy jego mieszkańcy są gotowi do walki, ilu mają żołnierzy i jaką mają broń. Czy jest zrobiona z brązu, czy z żelaza? Potem wrócicie do mnie i opowiecie o wszystkim. Wtedy przekroczymy rzekę Jordan i zaatakujemy Jerycho. Mężczyźni skinęli głowami. Tego samego popołudnia przedostali się do miasta. Było otoczone wysokimi i grubymi murami. W nocy zamykano bramy, a na murach czuwały straże. Wywiadowcy zbliżali się do grupy żołnierzy. Jeden z nich odwrócił się i zawołał.- Kim są ci dwaj obcy?! Wyglądają na Izraelitów! –Stać To szpiedzy! Ci dwaj to szpiedzy, zatrzymać ich! Wywiadowcy z przerażeniem rzucili się do ucieczki. Prześlizgiwali się wąskimi uliczkami, starając się gdzieś ukryć. – Tutaj!- usłyszeli nagle czyjś szept. Zatrzymali się i rozejrzeli. Zobaczyli kobietę wychylającą się z okna ponad nimi.- Tutaj!- wskazała drzwi. Wywiadowcy Jouzego otworzyli je i wbiegli do środka. Kobieta pomogła im wydostać się z kłopotów.