Ośrodek władzy kościelnej

Od 1054 r. Kościół katolicki stał się jedynym oficjalnym kościołem chrześcijańskim na Zachodzie. Ośrodkiem władzy kościelnej był i jest nadal Watykan – siedziba papieży, zwana Stolicą Apostolską. Przez setki lat katolicy odprawiali msze i modlili się w języku łacińskim – mowie wykształconych Europejczyków. Obecnie wierni w poszczególnych krajach modlą się we własnych językach. W okresie reformacji wyłonił się inny odłam chrześcijaństwa – protestantyzm.

 

Protestanci są przekonani, że w XVI w. powrócili do korzeni chrześcijaństwa, do wiary i życia zgodnych z duchem Biblii. Reformacja była wyrazem sprzeciw wobec niektórych praktyk stosowanych w Kościele rzymskokatolickim. Zastrzeżenia budziły zwłaszcza: prymat papieża, bogactwo biskupów i klasztorów oraz zwyczaj sprzedawania odpustów. Obecnie istnieje wiele kościołów i wyznań protestanckich odległych od tradycyjnych form chrześcijaństwa.

Charakterystyka klifów nadmorskich

cliffs-at-watson-bay--1435885-mKiedy skały są miękkie i nieustannie się osypują, rośliny nie mogą się w nich zakorzenić. Możliwość wegetacji stwarzają natomiast skały twarde i stabilne, w których spękania rośliny zapuszczają korzenie. Czasem wskutek nawarstwiania się skał i erozji na klifie formują się niewielkie skalne półki, na których chętnie gniazduje ptactwo. Rośliny porastające nadmorskie klify mają szczególne cechy pozwalające im przetrwać nieustanny słony prysznic wzburzonych fal. Typowe dla takiego środowiska są m.in. zawciąg i koper morski. Na klifach lądowych występują różne gatunki roślin, zależnie od tego, czy urwisko jest wilgotne i zacienione, czy też suche i nasłonecznione.

 

Najlepiej poznanymi mieszkańcami nadmorskich klifów są ptaki morskie, które latem odbywają na nich lęgi. Urwisko zapewnia złożonym jajom ochronę przed drapieżnikami lądowymi, takimi jak szczury i lisy. Nawet gatunki ptaków, które z trudem startują do lotu, nie mają tu kłopotów – zeskakują ze skalnych półek i natychmiast znajdują się nad wodami obfitującymi w ryby. Wprawdzie w pobliżu mogą się czaić latający rozbójnicy, tacy jak mewy czy wydrzyki, i pochwycić nieostrożnego osobnika lub ukraść jaja, przeważnie jednak liczba ptaków w kolonii odstrasza potencjalnych napastników.

Początek chrześcijaństwa

Początek chrześcijaństwa wiąże się z życiem i naukami Jezusa. Był on Żydem, który żył w Palestynie w okresie od około 4 r. p.n.e. do 29 r. n.e. W ciągu stu lat od jego śmierci nauki Chrystusa upowszechniono w całym basenie Morza Śródziemnego. Przyczynili się do tego misjonarze, wśród nich św. Paweł. Dziś chrześcijan spotyka się we wszystkich regionach świata.

 

W czasach kiedy narodził się Chrystus, Rzymianie liczyli czas od legendarnego momentu założenia Rzymu (ab urbe condita). Około 500 lat po śmierci Jezusa uczeni uzgodnili nowy sposób liczenia czasu, przyjmując za moment zerowy rok narodzin Jezusa. Z czasem okazało się, że dane którymi dysponowali, nie były ścisłe – Jezus narodził się 4 lata wcześniej, niż zakładano. Spotykane od czasu do czasu słowa Anno Domini, powszechne w dokumentach łacińskich, znaczą “w roku Pańskim”.

Kiedy powstały pierwsze kościoły?

churches-1436392-mKościoły zaczęły powstawać w Europie Zachodniej już 1600 lat temu. Wznoszono je w różnych stylach, większość jednak na planie krzyża. Najwcześniejsze budowle wzorowano na architekturze rzymskiej. Nic dziwnego, że styl architektoniczny dominujący w X-XI w. nazwano romańskim. W późniejszym średniowieczu pojawił się styl gotycki, charakteryzujący się ostrymi łukami.

 

Jeszcze późniejsze kościoły renesansowe łączyły elementy klasycznej architektury rzymskiej i greckiej. W XIX w. architektura sakralna nawiązała do wzorów gotyckich. Zaczęto naśladować styl i rzemiosło średniowiecznych kamieniarzy, uważając, że artyści tamtych czasów czerpali inspirację od samego Boga. Dziś kościoły mają różnorodne kształty. Falisty betonowy dach kościoła pod wezwaniem św. Franciszka w Pampulhi (Brazylia) odzwierciedla falujące morze w pobliżu świątyni.

Charakterystyka kościołów

Niektóre świątynie są ciemne i tajemnicze. Stwarzają atmosferę skupienia i spokoju, sprzyjającą modlitwie. Inne tętnią życiem, stanowią miejsce spotkań przyjaciół; sprawiają, że człowiek czuje się w nich częścią społeczności chrześcijańskiej. Od najdawniejszych czasów kościoły ozdabiano obrazami i rzeźbami, przedstawiającymi sceny i postaci znane z Biblii.

 

We wczesnych świątyniach, nie tylko bizantyjskich, kopuły lub ściany pokrywano mozaikami. Średniowieczne kościoły europejskie zdobiono freskami, witrażami, posągami i płaskorzeźbami. W cerkwiach przed głównym ołtarzem umieszczano tzw. ikonostas, złożony z licznych ikon – malowanych na drewnie postaci świętych. Dla protestantów słowo mówione ma większe znaczenie niż wizerunki, to też świątynie protestanckie są często pozbawione wszelkich ozdób.