Kościół miejscem spotkań

christus-kirche-495729-mKościół jest miejscem spotkań chrześcijan, określany jako dom Boży, choć nie od zawsze tam modlili i spotykali się wierni. Na początku, pierwsi chrześcijanie bojąc się cesarskich prześladowań, spotykali się w podziemnych grobowcach, zwanych katakumbami. Dopiero w IV wieku zaczęli wznosić kościoły, gdyż cesarstwo uznało ich religię. Budowle te, najczęściej stawiane były w pobliżu pochowku Świętych. Na taki budynek składa się : kruchta, korpus nawowy, transept, prezbiterium z apsydą, zakrystia i kaplicę. Nad kruchtą lub w przedniej górnej części nawy głównej mieści się zwykle chór muzyczny.

 

Często składowymi częściami kościołów są wieże oraz sygnaturki. Główne elementy wyposażenia kościoła to : ołtarze, ambona, stalle, chrzcielnica i konfesjonały. Kościół w znaczenie świątyni, to budynek przeznaczony do celów sakralnych. Odprawia się w nim Msze Św., nabożeństwa, sprawuje się w nim sakramenty oraz modlitwy. Podczas konsekracji , dokonywanej przez biskupa kościół otrzymuje wezwanie czyli imię patrona świątyni – świętego, Matki Boskiej lub związane z Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym czy Świętą Trójcą.

Czym jest rezurekcja?

Rezurekcja jest to uroczyste nabożeństwo w Kościele Katolickim, połączone z procesją. Jego celem jest obwieszczenie wszystkim, uroczystej nowiny jaką jest Zmartwychwstanie Jezusa. Rezurekcja odprawiana jest w niedzielę, w pierwszy dzień świąt o 6 rano. Dawniej odbywała się ona w Wielką Sobotę o północy. Wielu księży uważa, że to właśnie w sobotę powinna się ona odbywać, bo wtedy na liturgii Wigilii Paschalnej śpiewane jest Alleluja, co oznacza wesołą nowinę.

 

Problemem mogłaby jedynie być długość tego wydarzenia i wierni mieliby problem z fizycznym wytrzymaniem tylu godzin w kościele. Stąd zróżnicowanie i podział na msze rezurekcyjne w sobotę i w niedzielę i co ciekawe różnią się wtedy obrzędy odprawiane na takowej mszy. W Polsce, najczęściej odbywają się one jednak w Wielką Niedzielę i msza trwa około dwóch godzin i zakończona jest schowaniem Najświętszego Sakramentu do Tabernakulum a zgromadzony lud może śpiewać antyfonę lub inną chwalebną pieśń na cześć Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Znaczenie krzyża

tower-and-cross-700543-mJako chrześcijanie szanujemy i czcimy z należytą godnością wszystkie symbole naszej wiary, aczkolwiek krzyż ma dla nas szczególne znaczenie. Ogromne znaczenie ma w tym wypadku ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, który wcześniej okrutnie biczowany musiał nieść na swoich barkach ciężką belkę na której został później ukrzyżowany. Poprzez krzyż i mękę Jezus odkupił świat. Dlatego właśnie dla chrześcijan krzyż stał symbolem zwycięstwa nad śmiercią.

 

Ma on również ogromne znaczenie w życiu codziennym, ponieważ każdy dzień zaczynamy i kończymy znakiem krzyża poprzedzającym codzienną modlitwę. Używając znaku krzyża, przyznajemy się do wiary w Jezusa i do przynależności do jego wiary. Dla chrześcijan krzyż ma znaczenie wyjątkowe i święte, który z jednej strony symbolizuje znak cierpienia, męki, bólu i tortury. Z drugiej jednak strony stanowi znak o miłości i poświęceniu. Podsumowując, można stwierdzić, że krzyż zawsze był i będzie towarzyszył religii chrześcijańskiej i będzie jednym z najważniejszych symboli katolików. Spotkać go można wszędzie : w szkołach, w sądach, w sejmie czy nawet w Auschwitz.

Czym jest bierzmowanie?

Bierzmowanie, sakrament którego istotą jest przekazanie Ducha Świętego, przekazanie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. W Kościele rzymsko-katolickim bierzmowanie odgrywa rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym. Udzielenie tego sakramentu, jest zarezerwowane dla biskupów, którzy są szafarzami tego sakramentu. Tylko w razie niebezpieczeństwa śmierci, sakramentu tego może udzielić każdy ksiądz i proboszcz.

 

Bardzo ważną osobą na bierzmowaniu jest świadek, który świadczy o umocnieniu wiary bierzmowanego, kładąc prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego. Świadkami nie mogą być osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa oraz niewierzące i niepraktykujące. Wspomniany Sakrament wiele już stracił i jest niedoceniany oraz zaniedbywany. Bierzmowanie jest naturalną kontynuacją przyjętego chrztu i tego wszystkiego, co stało się udziałem człowieka przyjmującego ten sakrament. Sakrament ten, czyni nas nowymi ludźmi wyznacza nam nowe zadania.

Czym jest msza święta?

church-1334362-mMsza Święta jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest bezkrwawą ofiarą, w czasie której kapłan przemienia dary ofiarne tzn. chleb i wino, w ciało i krew Chrystusa. Ponieważ, Msza Św. Jest nie tylko prawdziwą ale i jedyną miłą Bogu ofiarą nawiązującą stosunek z Bogiem w niebie, ludzi na ziemi. Dlatego chrześcijanie uważają że, trzeba jej słuchać i w niej uczestniczyć, jeśli się nie chce odejść od Boga i zatracić z nim związku.

 

Od początku istnienia Kościoła znane jest pojęcie lub inaczej zwyczaj zamawiania intencji mszalnych. Zarówno można je zamówić w intencji zmarłych jak i żyjących z okazji urodzin, rocznicy i innych okazji. Coraz bardziej popularne jest zamawianie w intencji spełnienia i pomyślności naszych działań i starań, na przykład o zdanie egzaminu, znalezienie pracy czy spokój w rodzinie. Zamawianie intencji mszalnych stanowi dowód wiary w prawdziwą obecność Jezusa i łaski z tego faktu płynące. Dlatego udział we Mszy Świętej jest tak ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła jak i każdego chrześcijanina.

Kim byli Apostołowie?

Apostołowie – kiedy Jezus był na ziemi, było ich dwunastu nazywanych uczniami. Dwunastu apostołów naśladowało Jezusa było przez niego szkolonych. Po swoim zmartwychwstaniu i wniebowzięciu , Chrystus posłał ich aby byli Jego świadectwem. Od tego okresu zostali nazywani apostołami. Jednakże nawet gdy Jezus przebywał jeszcze między nimi, terminy ”uczniowie” oraz ”apostołowie” były zamiennie używane.

 

Apostołami byli : pierwszy Szymon zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten któy go zdradził. Tychże dwunastu uczniów było zwykłymi ludźmi, których Bóg użył w niesamowity sposób. Pośród dwunastu był, rybak, poborca podatkowy czy rewolucjonista. Ewangelie opowiadają o ciągłych upadkach, zmaganiach i zmaganiach tych dwunastu mężczyzn, którzy podążali i naśladowali Jezusa Chrystusa. Po tym jak okazał im się Jezus, głosili jego ewangelię we wszystkich narodach.