Historia chrześcijaństwa

Pierwszym cesarzem, który przyjął nauki Chrystusa, był Konstantyn Wielki. Uznał on chrześcijaństwo w 313 r. i zakazał prześladowań jego wyznawców. Stolicą Kościoła zachodniego został Rzym, wschodniego – Konstantynopol (wówczas Bizancjum, dziś Stambuł). Dzięki zakonnikom greckim chrześcijaństwo dotarło też do Rosji, gdzie w 988 r. zyskało status religii państwowej. Kościoły chrześcijańskie pojawiły się również w Afryce Północnej, leżącej wówczas w granicach imperium rzymskiego.

 

Setki lat późnej, w XV w., kupcy oraz misjonarze z Europy zaczęli krzewić chrześcijaństwo w innych regionach Czarnego Lądu; dziś znajduje się tam wiele niezależnych Kościołów afrykańskich. W Ameryce Południowej, poczynając od XVI w. religię rzymskokatolicką szerzyli żołnierze hiszpańscy i portugalscy. Do Ameryki Północnej w XVII stuleciu dotarł wraz z ojcami pielgrzymami protestantyzm.