Czym jest bierzmowanie?

Bierzmowanie, sakrament którego istotą jest przekazanie Ducha Świętego, przekazanie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. W Kościele rzymsko-katolickim bierzmowanie odgrywa rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym. Udzielenie tego sakramentu, jest zarezerwowane dla biskupów, którzy są szafarzami tego sakramentu. Tylko w razie niebezpieczeństwa śmierci, sakramentu tego może udzielić każdy ksiądz i proboszcz.

 

Bardzo ważną osobą na bierzmowaniu jest świadek, który świadczy o umocnieniu wiary bierzmowanego, kładąc prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego. Świadkami nie mogą być osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa oraz niewierzące i niepraktykujące. Wspomniany Sakrament wiele już stracił i jest niedoceniany oraz zaniedbywany. Bierzmowanie jest naturalną kontynuacją przyjętego chrztu i tego wszystkiego, co stało się udziałem człowieka przyjmującego ten sakrament. Sakrament ten, czyni nas nowymi ludźmi wyznacza nam nowe zadania.