Zielonoświątkowcy

Na świecie istnieje setki rożnych wyznań i wierzeń. Większość religii, z jakimi ma się do czynienia w dzisiejszych czasach to religie monoteistyczne, które przewidują wiarę w jednego tylko boga. Najbardziej rozpowszechnionymi religiami na całym świecie jest islam oraz chrześcijanizm. Wbrew pozorom każda z tych religii ma ze sobą bardzo wiele wspólnego. Okazuje się ponadto, że bardzo popularną i powszechną religią w Polsce jest religia, której wyznawcy są określani, jako zielonoświątkowcy. Jak się okazuje bardzo charakterystyczną cechą tego wyznania jest konieczność chodzenia po domach osób, które nie należą do wspólnoty zielonoświątkowej, po to aby nakłonić inne osoby do przystąpienia do wiary zielonoświątkowej. Wyznawcy tej religii również gromadzą się w swoich sanktuariach, gdzie podczas wspólnej modlitwy i rozważań oddają się rozmyślaniom nad istotą współczesnego świata, jaką jest Bóg.

Charakterystyczne są również zwyczaje zielonoświątkowców. Choć dla niektórych może się to wydawać bardzo dziwne to właśnie zielonoświątkowcy nie uznają przetaczania krwi. Jedynie w wyjątkowych i naprawdę bardzo ekstremalnych wyznawcy owej religii mogą wyrazić zgodę na transfuzje ich krwi. Nauczanie zielonoświątkowców, które jest skierowane do nie wyznawców tej wiary, ma na celu poszerzenie grona wyznawców, a tym samym zwiększenie grona osób, które będą mogły być w przyszłości zbawione. Zgodnie z wiarą zielonoświątkowców jedynie pewien określony krąg ludzi na ziemi zostanie zbawiony, a liczba osób, które mogą doznać łaski zbawienia jest ściśle ograniczona. Dlatego też należy czym prędzej dołączyć do tej wspólnoty religijnej. Podczas uczestnictwa w zajęciach rekolekcyjnych można zgłębić tajniki wiary i oddać się rozważaniom nad istotą wiary i nad jej sensem. W religii chrześcijańskiej rekolekcje są organizowane również jako rekolekcje stacjonarne. W kościołach w okresie wielkiego postu oraz w okresie adwentu, czyli radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela, odbywają się krótkie, zwykle godzinne spotkania.