Sztandary kościelne, jako element umocnienia w modlitwie

Podczas liturgii świętej wierzący skupiają się na wielu elementach tworzących uroczystość mszy świętej. Jedną z najbardziej znanych relikwii kościoła jest krzyż symbolizujący męczeństwo pana Jezusa dla wszystkich ludzi. Dla wierzących symbole, jak ten, są bardzo ważne, ponieważ umacniają ich w swojej wierze. Istotną kwestią w wierze chrześcijańskiej jest także moment podniesienia hostii, kiedy to ludzie składają ukłon dla pana Boga. Z okazji bardziej ważnych uroczystości występują podczas liturgii także inne symbole umacniające wiarę takie, jak sztandary kościelne. Zazwyczaj wytypowane są trzy osoby, które są przedstawicielami, jakiejś organizacji kościelnej nazywane pocztem sztandarowym. Sztandary te zazwyczaj są tworzone ku czci ważnych świętych, między innymi Matki Boskiej, świętej Faustyny czy też świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Elementem wiążącym mszy świętej z użyciem tej formy uczczenia ważnych osób jest także szczególnego rodzaju modlitwa związana właśnie z tym wielkim człowiekiem.