Sakrament małżeństwa

hand-in-marriage-1422245-mSakrament Małżeństwa – wbrew powszechnej opinii, to nie kapłan, lecz małżonkowie udzielają sobie tego sakramentu w obecności kapłana. Ksiądz przyjmuje zgodę kobiety i mężczyzny na zawarcie małżeństwa i udziela im błogosławieństwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez Boga.

 

Jak twierdzą chrześcijanie to Chrystus uznał małżeństwo, za ustanowione przez Boga, za trwałą jedność kobiety i mężczyzny, przyznając kobiecie w małżeństwie równouprawnioną pozycję. Małżeństwo ochrzczonych Chrystus podniósł do rangi sakramentu, co w Starym Testamencie nie miało miejsca. Do istoty małżeństwa zawartego w Kościele katolickim należy : jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Dopóki żyje prawowity małżonek, zawartoście powtórnego małżeństwa sprzeciwia się prawu Bożemu. Współczesna teologia mówi że, skoro w sakramencie małżeństwa realizuje się miłość Chrystusa do Kościoła, to ta miłość ze swej natury jest ukierunkowana na wieczność.