Przygotowania do małżeństwa

Sakrament małżeństwa należy do katalogu sakramentów świętych, który nie musi być przyjęty przez każdego. Bóg kieruje ludzi na różne drogi i ścieżki życiowe. Dla jednych pisane jest życie wspólnie z drugim człowiekiem, czyli właśnie życie w małżeństwie, innym pisane jest raczej życie w samotności lub też życie w stanie duchownym lub misyjnym. Sakrament małżeństwa mogą przyjąć osoby ochrzczone, które uprzednio otrzymały sakrament chrztu świętego oraz sakrament bierzmowania. Są to dwa podstawowe wymogi, jakie muszą być spełnione, aby sakrament małżeństwa był ważny. Małżeństwo może być zawarte wyłącznie przez dwie osoby odmiennych płci, a więc przez kobietę i przez mężczyznę. Sakramentu małżeństwa udziela ksiądz w kościele lub w kaplicy. Z uwagi na to, że Polska podpisała porozumienie o współpracy z Watykanem w zakresie wiary katolickiej, w Polsce zawierane są dzisiaj śluby konkordatowe. Dzięki temu nie ma potrzeby zawierania związku małżeńskiego oddzielnie w kościele a oddzielnie w urzędzie stanu cywilnego. Jest to szczególnie wygodne nie tylko dla samej pary młodej ale również dla zgromadzonych gości i dla księży. Sakrament małżeństwa jest poprzedzony określonego rodzaju przygotowaniami. Przygotowania te to przede wszystkim nauki przedmałżeńskie, do jakich musza przystąpić narzeczeni. Konieczne jest również uprzednie wyspowiadanie się przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Podczas ceremonii zaślubin wypowiada się słowa przysięgi małżeńskiej.

Małżonkowie ślubują sobie wzajemnie wierność, miłość oraz uczciwość małżeńską. Podczas wypowiadania słów przysięgi dłonie małżonków są związane symbolicznym węzłem. Oczywiście każdy kto przygotowywał się do małżeństwa wie że może to być bardzo ciekawa przygoda. Zwłaszcza jeżeli tak jak ja traficie na warsztaty na wyjeździe, gdzie będziecie mogli przygotowywać się w spokoju. Ja po obowiązkowych spotkaniach w kościele pojechałem z żoną do klasztoru. Tam odbywały się przez trzy dni cykle wykładów. Było to wspaniałe przeżycie i generalnie polecam każdemu. My co prawda byliśmy ze sobą długo jednak dla nowych par spotkanie takie może być bardzo przydatne.