Nauka religii

Polska jest krajem, w który ponad dziewięćdziesiąt procent wszystkich obywateli deklaruje się jako wyznawcy katolicyzmu. Z uwagi na to nauka religii jest powszechna w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Osoby, które wyznają inną religię niż katolicyzm, zamiast lekcji religii uczęszczają na lekcje etyki. Zazwyczaj lekcje religii w Polsce są prowadzone przez katechetów. Często bywa jednak również tak, że lekcje religii są prowadzone również przez księży, którzy należą do parafii na trenie, której znajduje się dana szkoła. Podczas lekcji religii dzieci i młodzież poznają poszczególne Testamenty oraz uczą się modlitw i pieśni religijnych. Szczególnie popularna do zgłębiania na lekcjach religii jest Ewangelia według świętego Łukasza, która jest uważna za najbardziej przystępną i najbardziej zrozumiałą. Powszechnie przerabia się również Ewangelię według Świętego Jana. Lekcja religii to jednak nie tylko zgłębienie tajników ewangelii. Podczas lekcji uczniowie uczą się również historii kościoła.

Lekcje religii służą również jako przygotowanie do sakramentów świętych. W tym szczególności, jako przygotowanie do sakramentu Komunii Świętej oraz do sakramentu bierzmowania, który jest uważany jako sakrament dojrzałości religijnej. Osoby, które są bardzo wierzące oprócz samych lekcji religii mogą również uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, które są organizowane przez poszczególne parafie. Szczególnie popularne są tzw. oazy, które działają przy parafii. Podczas spotkań oazowych można uczyć się pieśni religijnych oraz barć udział w rożnego typu szczytnych przedsięwzięciach charytatywnych, takich, jak w szczególności zbiórki pieniędzy na różnego typu cele. Dzieci i młodzież, które biorą udział w zajęciach oazy bardzo często uczestniczą w wyjazdach i pielgrzymkach do miejsc świętych.