Najważniejsze wartości wyznawane przez chrześcijan

inri-1438265-mJezus nauczał, dając przykład własnym życiem pełnym miłości i poświęcenia dla innych. Nawet, gdy już umierał na krzyżu, modlił się jeszcze do Boga, by wybaczył jego oprawcom. Swoich wyznawców przekonywał, że nieważne są dobra doczesne – liczy się tylko miłość do Boga i bliźniego. Chrześcijanie wierzą, że Bóg jest jak kochający ojciec, który opiekuje się swymi dziećmi, a ci, którzy w niego wierzą, zaznają szczęścia w życiu ziemskim, po śmierci zaś w niebie.

 

W wielu przypowieściach Jezus mówił o królestwie bożym. Opisywał je w sposób alegoryczny i metaforyczny, porównując do bujnej rośliny, która wyrosła z maleńkiego ziarenka gorczycy; do cennej perły; przedstawiając j e jako coś wymagającego wysławiania i czczenia. Zaproszenie do królestwa jest niczym zaproszenie na przyjęcie. Aby się tam dostać, trzeba żyć zgodnie z nakazami wiary i w miarę możliwości czynić pożytek z posiadanych talentów.