Kult Matki Boskiej

Religia chrześcijańska w dużej mierze jest poświęcona kultowi Matki Boskiej. Matka Boska jest uważna za kobietę świętą która urodziła Jezusa Chrystusa. Maryja, matka Jezusa Chrystusa była zwykłą kobietą, która urodziła Jezusa Chrystusa, który uważany jest w religii chrześcijańskiej za syna Bożego. Matce Boskiej poświęcone jest w religii chrześcijańskiej bardzo wiele uwagi. Kult jej jest bardzo silny i wciąż się umacnia. Na trenie Polski istnieje kilka dużych sanktuariów i miejsc świętych, które są poświęcone kultywowaniu wiary w świętość Matki Boskiej. Maryja w przeciwieństwie do Jezusa Chrystusa jest uważana za człowieka, a nie za Boginię. Matka Boska została wzięta do nieba, a nie jak to miała miejsce w przypadku Jezusa Chrystusa sam wstąpiła do nieba. Największym sanktuarium Matki Boskiej w Polsce jest sanktuarium Matki Boskiej w Częstochowie. Matka Boska częstochowska została szczególnie umiłowana przez papieża Jana Pawła II, który wielokrotnie modlił się do niej i oddał się pod jej opiekę. W kościele katolickim obchodzi się bardzo wiele świąt maryjnych. Najbardziej popularne są przede wszystkim nabożeństwa majowa, na których wielbi się i wysławia Matkę Boską. Drugim obok sanktuarium częstochowskiego miejscem, gdzie kultywuje się wiarę w Matkę Boską jest sanktuarium na Jasnej Górze. Jest ona powszechnie znane nie tylko w Polsce, ale również na całym świcie. Poszczególne parafie również są parafiami pod wezwaniem Matki Boskiej. Katolicyzm na świeci zna wiele innych sanktuariów maryjnych, w tym przede wszystkim Sanktuarium w Fatimie, gdzie Matka Boska ukazała się trojgu dzieciom, które za jej sprawą zostały później uznane za osoby święte.

Dla wielu osób Matka Boska to nie tylko święta osoba, jednak również bardzo ważna postać w życiu. My jako Polacy bardzo często wznosimy modły do Matki Boskiej i jest to oczywiście z naszego punktu widzenia jak najbardziej uzasadnione. Zwłaszcza w sanktuarium na Jasnej Górze można odczuć jak wielką czcią i szacunkiem jest otoczona Matka Boska w naszym kraju.