Kim byli Apostołowie?

Apostołowie – kiedy Jezus był na ziemi, było ich dwunastu nazywanych uczniami. Dwunastu apostołów naśladowało Jezusa było przez niego szkolonych. Po swoim zmartwychwstaniu i wniebowzięciu , Chrystus posłał ich aby byli Jego świadectwem. Od tego okresu zostali nazywani apostołami. Jednakże nawet gdy Jezus przebywał jeszcze między nimi, terminy ”uczniowie” oraz ”apostołowie” były zamiennie używane.

 

Apostołami byli : pierwszy Szymon zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten któy go zdradził. Tychże dwunastu uczniów było zwykłymi ludźmi, których Bóg użył w niesamowity sposób. Pośród dwunastu był, rybak, poborca podatkowy czy rewolucjonista. Ewangelie opowiadają o ciągłych upadkach, zmaganiach i zmaganiach tych dwunastu mężczyzn, którzy podążali i naśladowali Jezusa Chrystusa. Po tym jak okazał im się Jezus, głosili jego ewangelię we wszystkich narodach.