Czym są klify?

Klify to strome skaliste ściany, które powstają wówczas, gdy lodowiec lub szybko płynąca rzeka wetnie się w podłoże. Tworzą się również tam, gdzie fale morskie podmywają podstawę nieco wznoszącej się linii brzegowej. Wyżej leżące warstwy skalne obrywają się wtedy, tworząc pionowe lub niemal pionowe ściany. Najwyższe klify na świecie można obejrzeć na Hawajach (prawie 1005 m).

 

Podobnie imponujące urwiska powstały w następstwie erozyjnej działalności rzeki Kolorado (USA), która na terenie stanu Arizona wyżłobiła Wielki Kanion. Jego głębokość sięga miejscami 1615 m, ale ściany są raczej kompleksem klifów, nie zaś pojedynczym pionowym urwiskiem. Najwyższy klif na atlantyckim wybrzeżu Europy znajduje się na wyspie Achill w Irlandii.