Czym jest msza święta?

church-1334362-mMsza Święta jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest bezkrwawą ofiarą, w czasie której kapłan przemienia dary ofiarne tzn. chleb i wino, w ciało i krew Chrystusa. Ponieważ, Msza Św. Jest nie tylko prawdziwą ale i jedyną miłą Bogu ofiarą nawiązującą stosunek z Bogiem w niebie, ludzi na ziemi. Dlatego chrześcijanie uważają że, trzeba jej słuchać i w niej uczestniczyć, jeśli się nie chce odejść od Boga i zatracić z nim związku.

 

Od początku istnienia Kościoła znane jest pojęcie lub inaczej zwyczaj zamawiania intencji mszalnych. Zarówno można je zamówić w intencji zmarłych jak i żyjących z okazji urodzin, rocznicy i innych okazji. Coraz bardziej popularne jest zamawianie w intencji spełnienia i pomyślności naszych działań i starań, na przykład o zdanie egzaminu, znalezienie pracy czy spokój w rodzinie. Zamawianie intencji mszalnych stanowi dowód wiary w prawdziwą obecność Jezusa i łaski z tego faktu płynące. Dlatego udział we Mszy Świętej jest tak ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła jak i każdego chrześcijanina.