Czym jest msza święta?

Msza święta, podczas której wierni oczyszczeni z grzechów mogą przyjąć Komunię Świętą, ma przypominać ostatnią wieczerzę, którą Jezus spożył wraz ze swymi uczniami – apostołami. Najważniejszą częścią mszy jest przeistoczenie; potem wierni przyjmują hostię (a niekiedy też wino).

 

Komunia stanowi jeden z sakramentów -znaków łaski i przynależności do Kościoła, podobnie jak chrzest i małżeństwo. Chrześcijanie obchodzą wiele uroczystości i świąt związanych z życiem Jezusa, np. Boże Narodzenie, Wielki Piątek, Wielkanoc (ukrzyżowanie oraz zmartwychwstanie). Odbywają też pielgrzymki do miejsc związanych z jego życiem, takich jak Jerozolima czy Betlejem, oraz z życiem świętych.