Czym bogowie różnią się od siebie?

Wiara w istnienie boga lub wielu bogów jest podstawą każdego systemu religijnego. Ich liczba uzależniona jest przede wszystkim od założeń danej religii. Politeizm uważa, że bogów jest wiele, a monoteizm z kolei optuje tylko za jednym bóstwem. Jakie są atrybuty bóstw? Przede wszystkim łączy ich nieśmiertelność oraz wszechpotężność. Poza tym wiele religii uważa, że nie mogą być oni pojęci rozumem, czyli są transcendentni, mają także zdolność do przebywania we wszystkich miejscach jednocześnie. Niektóre bóstwa mają posiadać zdolność do ingerowania w świat ludzki, na przykład do zmiany dziejów, inne z kolei mają powstrzymywać się przed interwencjami. Każda religia politeistyczna ma swój własny panteon bogów. Jeśli jednak porównać ze sobą poszczególne bóstwa, to można zauważyć pewne zależności. W każdej religii znajduje się przeważnie bóstwo główne oraz bóstwa pomniejsze lub takie, które stoją z nim na równi.

W dawnych wierzeniach ten główny bóg utożsamiany był z siłami przyrody oraz zjawiskami atmosferycznymi, ponieważ ludzie nie potrafili racjonalnie ich wytłumaczyć. Dlatego Zeus, Thor czy Perun mają jako atrybut błyskawicę. Poza tym wyróżniało się bóstwa, które opiekowały się domem, były odpowiedzialne za płodność oraz za odradzanie się roślin. W religiach monoteistycznych jeden bóg łączy w sobie wszystkie te cechy albo posiada pomocników, którzy odpowiadają za opiekę nad tymi elementami. Jeśli więc porównać wszystkich bogów, to można dojść do wniosku, że są oni do siebie bardzo podobni, różnią się tylko imionami. Jednak oczywiście to wcale nie jest do końca prawda, zwłaszcza w sytuacji, gdy przejrzymy mitologię. Oczywiście w wierze monoteistycznej, faktycznie łatwo można zauważyć bardzo duże podobieństwa pomiędzy poszczególnymi Bogami jak i również prezentują podobne wartości, jakie chcą wpajać swoim wiernym. Jest to bardzo ważne ze względu na dzisiejsze czasy i wojny na tle religijnym, wbrew pozorom są one prawie pozbawione sensu i dlatego dobrze jest wiedzieć na ten temat trochę więcej.