Chrzest

W wierze katolickiej chrzest jest pierwszym i wydawałoby się również najważniejszym spośród wszystkich sakramentów. Poprzez chrzest człowiek zostaje włączony do wspólnoty kościoła i od tej pory staje się jego integralną częścią. Chrzest jest dokonywany na pamiątkę chrztu Jezusa Chrystusa, któremu Jan Chrzciciel symbolicznie polał głowę wodą. Polanie głowy wodą ma symbolizować zmycie z człowieka grzechu pierwotnego, jakim człowiek jest obarczony od momentu urodzin, z uwagi na to, że pierwsi ludzie w raju, a więc Adam i Ewa- dopuścili się grzechu. W dzisiejszych czasach chrzci się przede wszystkim małe dzieci, zwykle kilkutygodniowe lub kilku miesięczne. Pojawiają się jednak przypadki, kiedy poprzez chrzest do wspólnoty kościoła zostają również włączeni starsi ludzie. Ceremonia chrztu odbywa się w kaplicy lub w kościele. Zgodnie z prawem kanonicznym, w sytuacji zagrożenia życia, czyli np. przy poradzie ochrzcić może również położna wodami płodowymi., poprzez wypowiedzenie słów: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Taki chrzest jest ważny pomimo tego, że nie został on przeprowadzony przez księdza czy też osobę zakonną. Dzisiaj chrzest jest wielkim wydarzeniem w życiu rodziny. Uroczystość chrztu obejmuje zwykle wystawne przyjęcie podczas, którego ochrzczony, zwykle dziecko, otrzymuje również prezenty. Do chrztu dziecko prowadzą rodzice oraz rodzice chrzestni. Chrzestnymi mogą być dowolne osoby, które zostały wybrane przez rodziców, jako Ojciec i Matka Chrzestna dla swojego dziecka.