Chorągwie kościelne ku czci świętych

Kościół chrześcijański posiada wiele przedmiotów, które wykorzystywane są ku czci świętych oraz błogosławionych. Jednym z elementów ukazywania pamięci o tych oto osobach są chorągwie kościelne. Używane są między innymi podczas ważnych świąt chrześcijańskich. Są obiektem modlitw wierzących. Wyróżnia się wiele rodzajów chorągwi, których przykładem może być tutaj żółto-biała flaga papieska czy też biało-niebieska – maryjna. Wyróżnia się także sztandary między innymi ku czci Matki Boskiej czy świętego Jana Pawła II. Chorągwie kościelne są także pewnego rodzaju przedstawicielstwem organizacji modlitewnych działających przy kościele takich, jak „Akcja Katolicka” czy też „Rycerstwo Niepokalanej”. Poczet sztandarowy często bierze udział w większych uroczystościach katolickich, które związane są między innymi z świętym, dla którego przygotowano daną liturgię. Chorągwie kościelne są istotnym elementem wiary chrześcijan, ponieważ umacniają ich w modlitwie i prośbach skierowanych do czczonej osoby.