Charakterystyka kościołów

Niektóre świątynie są ciemne i tajemnicze. Stwarzają atmosferę skupienia i spokoju, sprzyjającą modlitwie. Inne tętnią życiem, stanowią miejsce spotkań przyjaciół; sprawiają, że człowiek czuje się w nich częścią społeczności chrześcijańskiej. Od najdawniejszych czasów kościoły ozdabiano obrazami i rzeźbami, przedstawiającymi sceny i postaci znane z Biblii.

 

We wczesnych świątyniach, nie tylko bizantyjskich, kopuły lub ściany pokrywano mozaikami. Średniowieczne kościoły europejskie zdobiono freskami, witrażami, posągami i płaskorzeźbami. W cerkwiach przed głównym ołtarzem umieszczano tzw. ikonostas, złożony z licznych ikon – malowanych na drewnie postaci świętych. Dla protestantów słowo mówione ma większe znaczenie niż wizerunki, to też świątynie protestanckie są często pozbawione wszelkich ozdób.