Pierwsze przekazy o chrześcijaństwie

peace-965692-mPierwsze pisane przekazy o chrześcijaństwie to listy św. Pawła, adresowane do Koryntian, Efezjan, Rzymian i mieszkańców innych regionów śródziemnomorskich. Cztery Ewangelie przedstawiające fakty z życia Jezusa oraz jego nauki nazwano od imienia ich autorów ewangeliami według świętych: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Spisano je w okresie, gdy wymierało pierwsze pokolenie wyznawców Chrystusowych, około 65 r.

 

Prawdopodobnie Marek uzyskał wiele informacji od św. Piotra, Łukasz zaś od św. Pawła, któremu towarzyszył w wędrówkach. Dzieje Apostolskie opowiadają o tym, jak chrześcijaństwo przekroczyło granice Palestyny i przez Grecję oraz inne kraje śródziemnomorskie dotarło do Rzymu. Stopniowo wiara ta upowszechniła się w całym imperium rzymskim, mimo iż pierwsi jej wyznawcy byli prześladowani, a niektórzy ponieśli nawet śmierć, ku uciesze rzymskiej gawiedzi.