Czym bogowie różnią się od siebie?

Wiara w istnienie boga lub wielu bogów jest podstawą każdego systemu religijnego. Ich liczba uzależniona jest przede wszystkim od założeń danej religii. Politeizm uważa, że bogów jest wiele, a monoteizm z kolei optuje tylko za jednym bóstwem. Jakie są atrybuty bóstw? Przede wszystkim łączy ich nieśmiertelność oraz wszechpotężność. Poza tym wiele religii uważa, że nie mogą być oni pojęci rozumem, czyli są transcendentni, mają także zdolność do przebywania we wszystkich miejscach jednocześnie. Niektóre bóstwa mają posiadać zdolność do ingerowania w świat ludzki, na przykład do zmiany dziejów, inne z kolei mają powstrzymywać się przed interwencjami. Każda religia politeistyczna ma swój własny panteon bogów. Jeśli jednak porównać ze sobą poszczególne bóstwa, to można zauważyć pewne zależności. W każdej religii znajduje się przeważnie bóstwo główne oraz bóstwa pomniejsze lub takie, które stoją z nim na równi.

W dawnych wierzeniach ten główny bóg utożsamiany był z siłami przyrody oraz zjawiskami atmosferycznymi, ponieważ ludzie nie potrafili racjonalnie ich wytłumaczyć. Dlatego Zeus, Thor czy Perun mają jako atrybut błyskawicę. Poza tym wyróżniało się bóstwa, które opiekowały się domem, były odpowiedzialne za płodność oraz za odradzanie się roślin. W religiach monoteistycznych jeden bóg łączy w sobie wszystkie te cechy albo posiada pomocników, którzy odpowiadają za opiekę nad tymi elementami. Jeśli więc porównać wszystkich bogów, to można dojść do wniosku, że są oni do siebie bardzo podobni, różnią się tylko imionami. Jednak oczywiście to wcale nie jest do końca prawda, zwłaszcza w sytuacji, gdy przejrzymy mitologię. Oczywiście w wierze monoteistycznej, faktycznie łatwo można zauważyć bardzo duże podobieństwa pomiędzy poszczególnymi Bogami jak i również prezentują podobne wartości, jakie chcą wpajać swoim wiernym. Jest to bardzo ważne ze względu na dzisiejsze czasy i wojny na tle religijnym, wbrew pozorom są one prawie pozbawione sensu i dlatego dobrze jest wiedzieć na ten temat trochę więcej.

Zalety i wady wiary w bogów

Rozważanie takiego tematu może wydawać się dla niektórych świętokradztwem, ale poszczególne religie, tak samo jak inne systemy filozoficzne, mają swoje wady i zalety. Oczywiście trudno jednoznacznie określić, co ma być atutem wiary, a co nie, ponieważ wszystko zależy od punktu widzenia danej osoby. Próbując podsumować wszystkie plusy i minusy religii samej w sobie, trzeba dokonać pewnych uogólnień i spojrzeć na cały problem z perspektywy filozoficznej, a nie teologicznej. Po pierwsze trzeba określić czym jest wiara. Podstawowa definicja zakłada, że jest to pogląd czy przeświadczenie, którego prawdziwości nie można dowieść. W ten sposób wiara, a także religie stoją w sprzeczności z nauką. Chociaż nie jest to już tak bardzo widoczne, nadal wiele wierzących osób sprzeciwia się naukowym teoriom, uważając, że jedyna prawda pochodzi od bóstwa.

Religie mają również bardzo rozbudowany system zakazów i nakazów, dlatego ich dokładne przestrzeganie może być dla niektórych problemem. We współczesnym świecie narastają także antagonizmy religijne, co jest przyczyną wielu konfliktów. Jeśli chodzi zaś o zalety – religie dostarczają wierzącym pocieszenia i nadziei, mogą również jednoczyć ludzi i inspirować, na przykład wiele arcydzieł sztuki i architektury powstało dzięki wpływom religii. Ciężko, zatem jednoznacznie wskazać, czy przedstawione powyżej czynniki są negatywnie czy pozytywnie nacechowane. Wszystko zależy od konkretnej osoby i jej systemu wartości, ale również od tradycji i otoczenia, w którym się wychowywała. Oczywiście np. katolik nawet nie będzie rozważał, że inny Bóg może być lepszy z tej prostej przyczyny że według 10 przykazań nie może on wyznawać innego Boga. Jednak mimo wszystko w takich momentach gdy spotykają się ludzie o różnych poglądach lub gdy słyszymy konkretne opowieści np. z Koranu, często się zastanawiamy nad tym jakim jest Bogiem. Właściwie jednak ludzie mają tendencję do gloryfikowania tego co jest obce, a to co swojskie jest gdzieś spychane na dalszy plan. Takie jest życie.