Religie w Polsce

Religie w Polsce, Polska nie jest krajem zróżnicowanym kulturowo, a co za tym idzie religijnie. W Polsce najwięcej osób deklaruje przynależność do któregoś z odłamów chrześcijaństwa. Szacuje się, że w obrządku rzymskokatolickim znajduje się około 89% mieszkańców kraju. Jest to imponujący wynik, jednak nie należy uznawać tych danych za wiarygodne. Przede wszystkim dlatego, ponieważ katolicyzm za członka swojej wspólnoty uważa każdą ochrzczoną osobę, co w przypadku chrzczenia niemowląt znacznie zawyża statystykę, ponieważ nie bierze pod uwagę osób, które odstąpiły od tego kościoła. Jeśli chodzi o inne odłamy katolicyzmu, to mają one bardzo niewielką liczbę wyznawców. Kościół greckokatolicki ma nieco ponad 50 tysięcy wiernych, mniejsze wspólnoty, takie jak kościół ormiańskokatolicki czy starokatolicki często nie są nawet brane pod uwagę przy opracowaniu ogólniejszych statystyk. Drugą co do liczny wyznawców religią jest prawosławie. Przynależność do niego deklaruje około 500 tysięcy osób. Do kościoła protestanckiego uczęszcza z kolei mniej więcej 150 tysięcy wiernych. Jeśli wziąć pod uwagę te statystyki, to wyłania się z nich obraz Polski jako kraju bardzo religijnego. Jednak według badań niewiele ponad 50% Polaków deklaruje przywiązanie do danej wiary i przestrzeganie jej przykazań. Liczba osób, które uczestniczą w nabożeństwach ciągle spada i teraz wynosi około 40%, a około 6% określa się jako osoby niewierzące.

Te dane dowodzą tego, że religijność Polaków ma związek przede wszystkim z tradycją, a nie z aktywnym przeżywaniem wiary. Pomimo że Polsce spotkamy różne religie, to jednak chrześcijaństwo jest zdecydowanie religią dominującą. Jednak można zauważyć w kościołach odwrót młodych ludzi od chodzenia do kościoła. Trudno jest mi ocenić jednoznacznie, jednak uważam że w dużej mierze może to być spowodowane tym że można zauważyć niechęć do kleru jako instytucji kościoła. Oczywiście nie można generalizować, ponieważ jak wiadomo są również tacy księżą, którzy zdecydowanie przyciągają młodzież i tam gdzie oni prowadzą msze, kościoły pękają w szwach. Jak widać religie w Polsce zdominowała jedna – chrześcijańska.