Ośrodek władzy kościelnej

Od 1054 r. Kościół katolicki stał się jedynym oficjalnym kościołem chrześcijańskim na Zachodzie. Ośrodkiem władzy kościelnej był i jest nadal Watykan – siedziba papieży, zwana Stolicą Apostolską. Przez setki lat katolicy odprawiali msze i modlili się w języku łacińskim – mowie wykształconych Europejczyków. Obecnie wierni w poszczególnych krajach modlą się we własnych językach. W okresie reformacji wyłonił się inny odłam chrześcijaństwa – protestantyzm.

 

Protestanci są przekonani, że w XVI w. powrócili do korzeni chrześcijaństwa, do wiary i życia zgodnych z duchem Biblii. Reformacja była wyrazem sprzeciw wobec niektórych praktyk stosowanych w Kościele rzymskokatolickim. Zastrzeżenia budziły zwłaszcza: prymat papieża, bogactwo biskupów i klasztorów oraz zwyczaj sprzedawania odpustów. Obecnie istnieje wiele kościołów i wyznań protestanckich odległych od tradycyjnych form chrześcijaństwa.