Odłamy chrześcijaństwa

Obecnie istnieją trzy główne odłamy chrześcijaństwa: prawosławie, rzymski katolicyzm oraz protestantyzm. Prawosławie dominuje na Bałkanach oraz w Rosji, a jego tradycje są osadzone bezpośrednio w korzeniach chrześcijaństwa. Ważnym ośrodkiem Kościoła wschodniego był Konstantynopol (Bizancjum). Z upływem stuleci obrządek wschodni coraz bardziej różnił się od zachodniego; doprowadziło to w 1054 r. do tzw. schizmy, czyli ostatecznego rozłamu tych Kościołów.

 

odłamy chrześcijaństwa

 

Kościół wschodni odrzucił autorytet papiestwa oraz formułę credo (chrześcijańskiego wyznania wiary). Łatwo dostrzegalnym wyróżnikiem prawosławia jest barwna i majestatyczna liturgia. W cerkwiach prawosławnych pełno jest ikon -malowanych w szczególnej manierze wizerunków Jezusa, jego matki Marii oraz świętych. Ludzie wierzą, że obrazy te mają moc czynienia dobra, przelewania łaski bożej na wiernych. Wyznawcy prawosławia oddają ikonom cześć, paląc przed nimi świece i składając na nich pocałunki.