Kościół miejscem spotkań

christus-kirche-495729-mKościół jest miejscem spotkań chrześcijan, określany jako dom Boży, choć nie od zawsze tam modlili i spotykali się wierni. Na początku, pierwsi chrześcijanie bojąc się cesarskich prześladowań, spotykali się w podziemnych grobowcach, zwanych katakumbami. Dopiero w IV wieku zaczęli wznosić kościoły, gdyż cesarstwo uznało ich religię. Budowle te, najczęściej stawiane były w pobliżu pochowku Świętych. Na taki budynek składa się : kruchta, korpus nawowy, transept, prezbiterium z apsydą, zakrystia i kaplicę. Nad kruchtą lub w przedniej górnej części nawy głównej mieści się zwykle chór muzyczny.

 

Często składowymi częściami kościołów są wieże oraz sygnaturki. Główne elementy wyposażenia kościoła to : ołtarze, ambona, stalle, chrzcielnica i konfesjonały. Kościół w znaczenie świątyni, to budynek przeznaczony do celów sakralnych. Odprawia się w nim Msze Św., nabożeństwa, sprawuje się w nim sakramenty oraz modlitwy. Podczas konsekracji , dokonywanej przez biskupa kościół otrzymuje wezwanie czyli imię patrona świątyni – świętego, Matki Boskiej lub związane z Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym czy Świętą Trójcą.