Ewangelia

curch-interior-1445394-1-mEwangelia – Mamy cztery ewangelie ; według Świętego Jana, według Świętego Marka, według Świętego Mateusza oraz według Świętego Łukasza. Chociaż wszystkie cztery opisują ten sam okres, to każda z nich jest inna. Bardzo dobrze, że nie zostały one napisane wspólnie, ponieważ bardzo uszczupliły by ich treść. To jest tak jak ze świadkami wypadku, gdy spytamy czterech o widziane przez nich zdarzenie, na pewno każda wersja zdarzeń będzie się znacząco od siebie różniła.

 

Tak jest też z ewangeliami, autorzy różnili się charakterem oraz osobowością, dzięki temu mamy mamy przedstawione wydarzenia w sposób w jaki sami go odbierali. Pozwala to, na stwierdzenie że ewangelie są spójne i w swej różnorodności dają nam pełny obraz tego co zdarzyło się na ziemi gdy był na niej Jezus Chrystus. Trzy ewangelię napisane były prawdopodobnie na przełomie lat 60- tych, tylko jan napisał swoją około roku dziewięćdziesiątego-szóstego. Ewangelia Jana znacznie różni się od pozostałych, ponieważ zawiera więcej treści teologicznych związanych z osobą Chrystusa jak i samej wiary.